Vykdomos programos

 

  • Klaipėdos miesto  lopšelio- darželio „Dobiliukas“ ikimokyklinio ugdymo programa;
  • Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa;
  • Klaipėdos  lopšelio- darželio „Dobiliukas“ neformaliojo vaikų švietimo kryptingo meninio (dailės) ugdymo programa;
  • Klaipėdos  lopšelio- darželio „Dobiliukas“ neformaliojo vaikų švietimo specializuoto meninio ugdymo programa „Spalvų šokis“.