Vizija, misija

VIZIJA
Lopšelis-darželis „Dobiliukas“ – vaikui ir šeimai. Vaiko įgimtų, pažintinių jausmų, gebėjimų ir bruožų išryškinimas ir pagalba jiems atsiskleidžiant.
MISIJA
Lietuvos  švietimo  reformos  nuostatų  įgyvendinimas, humanizuotas  ugdymo  procesas sudarant sąlygas, vaikų saviraiškai ir saviugdai. Ugdyti dorą, iniciatyvią asmenybę su tvirtomis tautos kultūros nuostatomis.