Viešosios ir administracinės paslaugos

KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „DOBILIUKAS“ TEIKIAMOS IKIMOKYKLINIO IR  PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGOS.

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO SPECIALISTO PASLAUGOS: (paslauga teikiama nemokamai)

 

•        Higieninių sąlygų įstaigoje užtikrinimas;

•        Pirmos pagalbos suteikimas;

•        Vaikų gerovės ir sveikatos stebėsena;

•        Sveikatos stiprinimo veiklų ir sveikatos saugos organizavimas ir vykdymas;

•        Dienos valgiaraščių-reikalavimų rengimas pagal perspektyvinius valgiaraščius.


 

LOGOPEDO PASLAUGOS: (paslauga teikiama nemokamai)

 

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų.

•        Vertina vaiko kalbos raidos ypatumus;

•        Nustato kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus;

•        Vykdo kalbos sutrikimų prevenciją;

•        Teikia vaikams korekcinę pagalbą;

•        Konsultuoja tėvus ir pedagogus vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų bei ugdymo klausimais.MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PASLAUGOS: (paslauga teikiama nemokamai)

 

•        Grupiniai ir individualūs užsiėmimai;

•        Individualių gabumų ir įgūdžių, ritmo suvokimo ugdymas ;

•        Kvėpavimo pratimų, dainavimo, grojimo įvairiais instrumentais užsiėmimai;

•        Šokio elementų mokymai bei ruošimas įvairiems renginiams vykstantiems įstaigoje, mieste ir respublikoje. TĖVŲ KONSULTAVIMAS:

Direktorė

Armida Baltrušaitienė

Tėvų priėmimo ir konsultavimo laikas:

                   trečiadieniais 16.00-18.00

                   penktadieniais 9.00-11.00


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Justina Valančienė

Tėvų priėmimo ir konsultavimo laikas:

                   antradieniais 8.00-11.00

                   ketvirtadieniais 16.00-18.00


Logopedė

Virginija Čeledinienė

Tėvų priėmimo ir konsultavimo laikas:

                  paskutinį mėnesio ketvirtadienį 12.24-17.24


Visuomenės sveikatos specialistė

Linara Sokolenko

Tėvų priėmimo ir konsultavimo laikas:

                   trečiadieniais 15.00-18.00


Neformaliojo švietimo mokytoja

Aušra Žukauskienė

Tėvų priėmimo ir konsultavimo laikas:

                  kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį 16.30-17.30