Viešosios ir administracinės paslaugos

KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „DOBILIUKAS“ TEIKIAMOS IKIMOKYKLINIO IR  PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGOS.

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO SPECIALISTO PASLAUGOS: (paslauga teikiama nemokamai)

 

•        Higieninių sąlygų įstaigoje užtikrinimas;

•        Pirmos pagalbos suteikimas;

•        Vaikų gerovės ir sveikatos stebėsena;

•        Sveikatos stiprinimo veiklų ir sveikatos saugos organizavimas ir vykdymas;

•        Dienos valgiaraščių-reikalavimų rengimas pagal perspektyvinius valgiaraščius.


 

LOGOPEDO PASLAUGOS: (paslauga teikiama nemokamai)

 

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų.

•        Vertina vaiko kalbos raidos ypatumus;

•        Nustato kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus;

•        Vykdo kalbos sutrikimų prevenciją;

•        Teikia vaikams korekcinę pagalbą;

•        Konsultuoja tėvus ir pedagogus vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų bei ugdymo klausimais.