Vadovai

Direktorė Armida Baltrušaitienė

Gyvenimo aprašymas             Direktoriaus pavaduotoja ugdymui      
    Justina Valančienė  

             Direktoriaus pavaduotoja 
              Bronislava Rašinskienė