Projektai


 Tarptautinis projektas

"PASAKYK  PASAULIUI  LABAS" – „SAY HELLO TO THE WORLD“

Projekto iniciatorius - Slovėnijos FINI taryba Radeče. Projekto tikslas - plėtoti vaikų pažinimą apie kitas šalis, tautų kultūtą, tradicijas, gamtą, profesijas, darbą, padėti suvokti tarpkultūrinius skirtumus, bendradarbiavimo metu žadinti kūrybiškumą, saviraišką, toleranciją, skatinti ekologinę kultūrą, žadinti norą pažinti kalbas, padėti suvokti, kad pasaulis yra platus ir įvairus. Projekto metu vaikai mokysis užsienio kalbos žodžių, susipažins su kompiuterio naudojimu video skambučiams, sužinos, kaip gyvena kitų šalių vaikai.

Projekto temos ir tikslai telpa vienoje rankytėje :

1. Tema „Štai ir aš" (mažylis)

2. Tema „Aš ir mano šeima" (bevardis)

3. Tema „Aš ir mano darželis" (didysis)

4. Tema „Aš ir mano miestas" (bevardis)

5. Tema „Aš ir mano šalis" (nykštys)

6. Tema Atsisveikinimas (plaštaka)   

Nuo 2015 metų rugsėjo mėnesio šio projekto įgyvendinimo ėmėsi priešmokyklinio ugdymo pedagogė Birutė Vitkauskienė. Priešmokyklinio ugdymo „Šimtakojų“ grupės vaikai vaizdo tinklu bendraudami su Vransko pagrindinės mokyklos (Slovėnija) 5-6 metų amžiaus vaikais galės matyti vieni kitų gyvenimą bei parodyti, kaip jie vaidina, kokias dainas  dainuoja, kokia aplinka juos supa, kokį maistą jie valgo, kaip kalba ir t.t. Toks bendravimas prisidės prie solidarumo ir pagarbos skatinimo kitataučiams, o tai labai svarbu ypač dabar, kai pasaulis tampa vis atviresnis ir prieinamesnis.

Projekto vykdytojų  tikslas - gauti garbingą titulą "Tolerantiškas vaikų darželis“

ir parodyti, kad vaikai lopšelyje-darželyje „Dobiliukas“

 ugdomi tolerancijos, solidarumo ir pagarbos principais.


Daugiau informacijos apie projektą rasite adresu :   www.sayhellototheworld.eu 


                                                         _________________________________________________

___________Respublikinis prevencinis projektas


"Žaidimai moko"


Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Dobiliukas“ nuo 2015 m. spalio mėnesio startavo respublikinis-prevencinis projektas „Žaidimai moko“.

Projekto „Žaidimai moko“ tikslas – lavinti erdvės ir laiko suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.Šio projekto iniciatorė įstaigoje – auklėtoja-metodininkė Justina Valančienė, kuri nuo 2013 metų vykdo ilgalaikį grupės projektą „Mažos ir didelės žaidimų paslaptys“. Būtent į šį projektą integruojamos veiksenos pagal projekto „Žaidimai moko“ veiklos programą, kurią sudarė Kelmės „Kūlvertuko lopšelio darželio ir Kelmės PPT logopedė-metodininkė ir specialioji pedagogė Gilija Gajauskienė.

Auklėtoja Justina Valančienė, remdamasi projekto „Žaidimai moko“ veiklos programa, organizuoja ugdomąją veiklą, kuri padėtų suteikti „Sraigučių“ gr. vaikams reikalingų ir tikslingų žinių, gebėjimų, įgūdžių, keltų vaikų susidomėjimą ir aktyviai įtrauktų į tikslingą veiklą. Atkreipdama dėmesį į ugdytinių amžiaus galimybes, auklėtoja Justina numato tokias kūrybines, logines užduotis ir pratimus, kurie lavintų 4-5 metų amžiaus vaikų orientaciją erdvėje bei smulkiąją motoriką, plėstų laiko, erdvės sąvokas, gausintųsi žodyną.


    


    


    


___________________________________________________________________________

_________________


Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas

  

"Tarptautinė pagalvių mūšio diena"2016 m. kovo – balandžio mėnesiais mūsų įstaiga inicijuoja respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektą  „Tarptautinė pagalvių mūšio diena“.

Gyventi be streso neįmanoma, nes neįmanoma visiškai išgyventi pokyčių ar netikėtų įvykių. Belieka išmokti susigyventi su stresu. Šio projekto metu įstaigos bendruomenė mokysis susigyventi su stresu, ieškos netradicinių būdų jam palengvinti. Viena priimtiniausių priemonių neigiamoms emocijoms sumažinti – pagalvė. Projekto metu vaikai kurs savo individualias pagalvėles, inicijuos įvairius žaidimus su pagalvėmis, diskutuos apie tai, kaip išvengti nerimo, agresijos, pykčio.

Vienas iš netradicinių streso išgyvenimo būdų yra pagalvių mūšis. Tarptautinė pagalvių mūšio diena švenčiama pirmąjį balandžio šeštadienį. Tai smagi pramoga, kuria žmonės skatinami išeiti iš namų, pasismaginti, atsikratyti streso. Mūšiai rengiami nuo 2008 metų.

Džiaugiamės, kad projekte dalyvauja Kauno, Kybartų, Gargždų, Panevėžio, Klaipėdos ikimokyklinės įstaigos.

 


_____________________________________________

_________________________Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas


 "Man gera darželyje"


Auklėtoja Justina Valančienė dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Man gera darželyje“, skirtame bendruomenių metamsbei Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienaipaminėti. Projektą inicijavo Vilkaviškio raj. Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“. Šio projekto tikslas: tarpinstitucinis bendravimas, vaikų pilietiškumo, bendruomeniškumo, kūrybiškumo ir kalbos ugdymas. Projekto dalyviai turėjo kurti pasakojimus su iliustracijomis, atsižvelgiant į darželyje patirtas akimirkas.

Auklėtoja Justina sukūrė pasakojimą tema „Spalvotos mūsų dienos“, jį papildydama „Sraigučių“ gr. vaikučių pasisakymais, jų tėvelių kūryba ir savo nuotraukomis, kuriose užfiksuotos akimirkos iš „Sraigučių“ gr.  gyvenimo.


Dalijamės ištrauka iš sukurto pasakojimo „Spalvotos mūsų dienos“:


Mamytė į darbą, tėtukas ten pat,

O aš į darželį žygiuoju kaskart.

Vos rytą nubudus aš ruoštis skubu

Daržely sutiksiu daugybę draugų.

Daržely man gera, čia būti smagu,

Čia žaidžiam ir piešiam, čia būnam kartu.

Čia šokam, dainuojam ir būnam linksmi,

Darželi! Tu visad išliksi širdy! 

                                                                                                                           (Viltės Narkutės mamytė Simona)

_______________________________________________

________________
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas
 "Žibintai seka pasakas"             Klaipėdos lopšelyje – darželyje „Dobiliukas“ nuo lapkričio 2 d.  iki  gruodžio 9 d. vyko respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų rudens žibintų kompozicijų  konkursas „Žibintai seka pasakas“, Šv. Martyno dienai paminėti. Konkurso pagrindinis tikslas – skatinti vaikų kūrybinį aktyvumą, saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymą(si) bei stiprinti estetinį suvokimą, meninę ir pažinimo kompetencijas.

                Džiugu, kad šiuo konkursu susidomėjo dalyviai iš visos Lietuvos. Iš viso rudens žibintų kompozicijų konkurse „Žibintai seka pasakas“ dalyvavo 716 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų. Kiekvienas bendruomenės narys turėjo galimybę sukurti savitą rudens žibintų kompoziciją iš įvairiausių medžiagų, išmėginti įvairią dekoravimo techniką bei įamžinti savo kūrinį nuotraukose.

                Pasibaigus rudens žibintų konkursui, lopšelio – darželio „Dobiliukas“ vertinimo komisija, išrinko geriausius darbus. Nugalėtojais tapo Vilniaus spec. lopšelio darželio „Čiauškutis“ Socialinės globos dienos centro, Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rasa“ ir Kretingos lopšelio - darželio „Pasaka" sukurtos rudens žibintų kompozicijos. Konkurso laimėtojai buvo apdovanoti diplomais ir žurnalais „Mein deko“, visi dalyviai sulaukė padėkos raštų.   
      Smagu, kad šis respublikinis rudens žibintų kompozicijų konkursas „Žibintai seka pasakas“ paskatino Lietuvos švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant geresnės ugdymo kokybės, dalintis gerąja patirtimi. Šis konkursas įtraukė ugdytinių tėvus į bendrą veiklą, ugdė vaikų ir tėvų šiltus santykius su darželio bendruomene. Visi dalyviai buvo paraginti  2016 m. lapkričio 11 dieną  savo įstaigoje uždegti žvakutes, kad pasklistų  ugnelės liepsnelių šiluma ir taip paminėti Šv. Martyno dieną  bei padovanoti kiekvienam gražių akimirkų.


_____________________

_______