Projektai

E’TWINNING PROJEKTAI„Išdykusios spalvos, kurios nori draugauti/

Naughty colors that want to be friends“

 

Apie projektą... Vaikai kuo toliau, tuo labiau sunkiau išlaiko, bei sukaupią dėmesį. Eksperimentai, bei įvairūs bandymai puiki priemonė ne tik lavinti pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, rankos koordinaciją, bet kartu išmoksta ilgiau išlaikyti dėmesį. Ikimokykliniame amžiuje vaikai labai žingeidūs. Eksperimentuodami ir tyrinėdami atrandame daug naujų, netikėtų dalykų, kurie sutinkami kasdien. Bandymai su spalvomis...

Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytojos Neringa Ruikienė ir Lina Linkienė.

 

 

„Kokteilių fiesta“

 

Apie projektą... Projektas apie vaisių ir daržovių nauda žmogaus organizmui.

Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytojos Neringa Ruikienė ir Lina Linkienė.

 

 

„Kelionė į pasakų šalį“

 

Apie projektą... Šiuo projektu siekiama paskatinti vaikus kuo daugiau skaityti savo amžiui skirtą literatūrą, gilinantis į pasakų ir fantazijos pasaulį. Susipažinti su savo krašto tautosaka, bei įvairių tautų ir žymiausių pasaulio kūrėjų pasakomis. Remiantis pasakų motyvais, sukurti originalią pasaką arba pasakų personažų pagrindu paremtą šventinį vaidinimą, koncertą, pasakų knygą, įvairių darbų parodą ar kt. Dalyvavimas projekte paskatins mokinių saviraišką, iniciatyvumą, kūrybiškumą, leis atsiskleisti aktoriniams gebėjimams. Savarankiškas ir mokytojo organizuotas darbas, renkant medžiagą, leis ieškoti optimaliausių būdų tikslui pasiekti, skatins mokinių mokymosi motyvaciją.

Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Linkienė.

 

 

„Margaspalvis ruduo vaikų darželyje /

Colorful autumn in kindergarten“

 

 

Apie projektą... Projektu siekiama vaikus supažindinti su margaspalvio rudens ypatumais, pasiūlant kuo didesnę vaikų patirtinių veiklų įvairovę, dalijantis gerąja patirtimi su pedagogais iš kitų šalių.

Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Linkienė.

 

„Žiema, žiema, balta žiema“

 

Apie projektą... Projektas skirtas žiemos sezono veiklai. Projekto dalyviai dalinsis patirtimi šiose srityse: muzika, teatras, eglutės žaisliukų gamybos pamokėlės grupėse ir indvidualiai, giesmės, apranga, Naujametinių kaukių gamyba, namų puošimas, vaišių stalas, įvairių tautų nacionaliniai receptai, žaidimai lauke, žvakių liejimas, dovanų idėjos ...

Projekte dalyvauja priešmokyklinio ugdymo mokytoja Lina Pluščiauskienė.

 

 

Kalėdų stebuklo belaukiant.../

Waiting for the Christmas miracle...

 

Apie projektą... Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Įvairių veiklų metu ugdytiniai kartu su mokytojais ir tėvais gilins žinias apie Kalėdų laukimo ir šventimo tradicijas bei papročius. Projekto dalyviai dalinsis gerąja darbo patirtimi TwinSpace erdvėje, talpins nuotraukas, video medžiagas ir aprašus, drauge džiaugsis įvairiais sumanymais.

Projekto kūrėjos ir organizatorės direktoriaus pavaduotoja ugdymui Justina Valančienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Linkienė.


„Žurnalas į sveikatos šalį/

Journey to the country of health“

 

Apie projektą... Šio projekto tikslas –  ugdyti vaikų požiūrį į sveiką gyvenseną.


Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Linkienė.

 

 

„Gamtos vaikai“

 

Apie projektą... Gilėjant ekologinėms problemoms pasaulyje, gyvūnijos ir augmenijos nykimui, globaliniam atšilimui, visi bendrai sutaria, kad prie šių pasekmių, tiesiogiai prisideda žmogus. Reikia imtis rimtų švietėjiškų priemonių ir nuo mažumės ugdyti už savo poelgius ir veiklas gamtai atsakingą visuomenę. Šiuo projektu siekiama per kuo įvairesnes kūrybines, amžiaus tarpsnį atitinkančias veiklas, padėti vaikams pažinti pasaulį, susieti žmogų ir gamtą kaip neatskiriamus komponentus, ugdyti meilę gamtai ir skatinti ugdytinius domėtis ir veikti jos labui.

Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytojos Neringa Ruikienė ir Lina Linkienė

 

„Jausmų vaivorykštė/

A rainbow of feelings“

 

Apie projektą... Projektu siekiama ugdyti ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų (2-3m.) emocinį intelektą, per įvairias kūrybines, patyrimines veiklas, supažindinant su baziniais jausmais (linksmas, liūdnas, piktas, išsigandęs); suteikti tėvams žinių apie vaiko emocinio intelekto ugdymą.

Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytojos Neringa Ruikienė ir Lina Linkienė.

 

 

„Miklūs piršteliai - žodelių skrynelė/

Dumb Fingers - Word Box“

 

Apie projektą... Projektu siekiama, bendradarbiaujant pedagogams, specialistams, skatinti plėtotis ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbai, lavinant smulkiąją ir bendrąją motoriką (rankų pirštų, riešų ir plaštakų judesius), skatinant lavinti kalbą per įvairias ugdymo veiklas.

Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytojos Lina Linkienė ir Sandra Jašauskienė.


Žaidžiame drauge/Playing together“

Apie projektą... Projektu siekiama, dalintis gerąją patirtimi organizuojant ugdomąsias veiklas, skatinančias ankstyvojo amžiaus vaikų aktyvumą ir smalsumą kaupiant patirtį apie juos supančią aplinką.

Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Linkienė.

 

 

 

„Aš - gamtos draugas/I am friend of nature“

 

Apie projektą... Aktyviai bendradarbiaujant su pedagogais, vaikais ir jų tėvais atlikti įvairius eksperimentus apie gamtos reiškinius (saulę, vėją, lietų, vaivorykštę, žaibą ir pan). Bandymus ir eksperimentus fiksuoti nuotraukomis, vaizdo įrašais, piešiniais.

Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytoja Neringa Ruikienė.

 

 

 

 „Vabaliukų pasaulis“/Project „World of beetles”

 

 

Apie projektą... Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus pedagogams, vaikams ir tėvams. Projekto eigoje vaikai susipažins su vabalų ir vabzdžių įvairove. Aptars gyvenimo sąlygas. Juos stebės, tyrinės.

Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytoja Neringa Ruikienė.

 

 

„Pavasario žiedeliai“

 

Apie projektą...Projektas skirtas pažinti pavasario gėles: žibutę, pienę, tulpę, narcizą. Pastebėti jų grožį, spalvas, augimo sąlygas.

Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytoja Neringa Ruikienė. „I learn and play in nature“

Apie projektą... Projektu siekiama gilinti ir plėsti vaikų žinias apie aplinkos apsaugą (gamtos saugą, perdirbimą, gamtos išteklių - vandens, elektros taupymą), * Gilinti ir plėsti vaikų žinias apie aplinkos apsaugą (gamtos saugą, perdirbimą, gamtos išteklių - vandens, elektros taupymą);* To deepen and expand children's knowledge about environmental protection (nature safety, recycling, saving natural resources - water, electricity);* Gilinti ir plėsti vaikų žinias apie aplinkos apsaugą (gamtos sauga, perdirbimas, taupyti gamtos išteklius - vandens, elektros);pažinti, tyrinėti ir saugoti gamtą.

Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytoja Neringa Ruikienė.

 

 

,,STEAM ugdymas ir jo taikymas ikimokyklinio amžiaus vaikų kasdieninėje veikloje“/,,STEAM education and its application possibilities for preschool children in everyday activities“

Apie projektą... Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Juo siekiama skatinti vaikų susidomėjimą STEAM dalykais (gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, menais ir matematika), kurie padeda vaikams kompleksiškai pažinti tikrovės reiškinius, ugdo problemų sprendimo ir kritinio mąstymo gebėjimus, skatina tyrinėti, kaupti patirtį aktyviai veikiant. Projektu siūloma organizuoti vaikams įvairias kasdienines veiklas, taikant STEAM metodiką.

Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytoja Neringa Ruikienė.

 

 

„Matematikos šalyje” 

Apie projektą... Projektas skirtas skaičiavimo ir matavimo kompetencijai ugdyti, naudojant įvairius būdus ir metodus.

Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytoja Neringa Ruikienė.
Nacionalinis STEAM projektas „Kuriu Lietuvai“


Apie projektą... Projektas skirtas kūrybingai paminėti Lietuvos valstybei ir jos piliečiams svarbias datas – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją.

Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytoja Neringa Ruikienė.


 

 

„Apie ką tyli medžiai / Project „The silence of trees“


Apie projektą... Projektas skirtas formuoti vaikų ekologinę kultūrą, eksperimentuojant, stebint, atrandant, kuriant, fiksuojant, ugdyti atsakingą elgesį gamtoje, formuoti estetinius jausmus, atrasti naujas erdves ugdymui(si).

Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytoja Neringa Ruikienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Justina Valančienė.


 

 

„Susidraugauk su savo emocijomis / Befriend your emotions“Apie projektą...Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų emocijų ir jausmų pažinimo reguliavimui. Šiuo projektu siekiama paremti vaiko gebėjimą pažinti savo emocijas, jas priimti ir išjausti kritinėse situacijose.

Projekte dalyvauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Justina Valančienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Neringa Ruikienė.„Žemė mūsų namai / Land is our home“


Apie projektą...Projektas skirtas suteikti žinių ir praktinių įgūdžių apie antrinių žaliavų rūšiavimą, jų panaudojimą, ekologiją ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Vaikai įgis praktinių įgūdžių rūšiuodami antrines žaliavas savo pasigamintuose žaisminguose, spalvotuose konteineriuose, kurdami žaislus ir rūbus iš antrinių žaliavų.

Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Jašauskienė.


 

„Aš esu šios žemės vaikas“


Apie projektą... Projektas skirtas ekologijai ir gamtos puoselėjimui bei jos tyrinėjimui. Projekto metu vaikai susipažins su ekologija, aplinkos puoselėjimu ir tyrinės gyvąją gamtą.

Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytojos Sandra Jašauskienė ir Dalė Kikilienė.


 

„Žemės menas – kurkime kartu“ / „Earth art- lets create together“


Apie projektą... Projektas skirtas ugdyti meilę gamtai, dėmesį, susidomėjimą gamtos pasauliu, gebėjimą kūrybiškai pažvelgti į mus supančią aplinką ir savo vizija bei kūrybiškumu sukurti Žemės meno paveikslą. Bendradarbiaujant su mokytojais iš Lietuvos ir kitų šalių, stiprės kultūriniai ryšiai, vaikai turės galimybę stebėti gamtos įvairovę kitose šalyse.

Projekte dalyvauja priešmokyklinio ugdymo mokytoja Lina Pluščiauskienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Jašauskienė.


 

,,Pasveikinkim Žemę“/ „Celebrating Earth Day“


Apie projektą... Projektas skirtas Žemės dienai paminėti. Projekto metu siekiama dalintis patirtimi, kaip su mažaisiais ugdytiniais minima Žemės dieną.

Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Jašauskienė.


 

„Žemės diena su STEAM“


Apie projektą... Projektas skirtas išreikšti pagarbą žemei, rūpestį mus supančia aplinka, dalintis savo patirtimis ir idėjomis. STEAM skatina vaikus būti smalsiais, domėtis, mąstyti, žaisti, abejoti ir užmegzti ryšį su juos supančiu pasauliu.

Projekte dalyvauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Justina Valančienė.


 

 

,,Žvilgsnis į ateitį vaiko akimis“/,,Looking to the future through the eyes of a child“


Apie projektą... Projektas skirtas, pasitelkiant vaizduotę ir įvairius konstruktorius, sukurti savo ateities miestą. Tai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams skirtas projektas, kurio metu partneriai dalinsis patirtimi, kaip išsilaisvina vaikų kūrybiškumas, vaizduotė.

Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytojos Neringa Ruikienė ir Sandra Jašauskienė.

 


 

„Laikas žadint biteles“


Apie projektą... Šiuo projektu siekiama  įtraukti vaikus, jų tėvus, pedagogus į aktyvią meninę veiklą, minint Kovo 27- ąją – Bičių dieną.

Projekte dalyvauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Justina Valančienė.


 

 

„Auginu mamytei“/ „I‘m planting for my mom“


Apie projektą... Projektas skirtas gyvosios gamtos reiškinių (augalų augimo ciklo) pažinimui, tyrinėjant augalus lavinamas vaikų pastabumas, mąstymas. Stebėdami pokyčius, vaikai smalsauja, o prižiūrėdami augalą, kurį padovanos mamytėms per mamos dieną, ugdosi atsakomybės jausmą.

Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Jašauskienė.


 

____________________________________

___________
Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas


 „Pagaukime sapną 2019“Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ bendruomenė 2019 metų sausio-gegužės mėnesiais inicijavo respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą „Pagaukime sapną 2019“, kuris buvo skirtas Žemaitijos regiono metams ir Tarptautinei miego dienai (kovo 21-ąjai) paminėti.

Projekto tikslas – netradiciškai paminėti Tarptautinę miego dieną ir per įvairias meninės raiškos priemones skatinti vaikų kūrybiškumą, saviraišką bei įtraukti ugdytinius, jų šeimos narius, mokytojus į bendrą kūrybinę ir prevencinę veiklą.

Autoriai ir organizatoriai: ikimokyklinio ugdymo mokytojos Sandra Jašauskienė, Virginija Žilienė, Jolanta Ruikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Justina Valančienė.

Projekto socialinis partneris: Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešiosios bibliotekos Pempininkų padalinys.

 

Daugiau informacijos apie projektą Facebook‘o paskyroje Pagaukime Sapną.

____________________________________

___________

Klaipėdos lopšelio – darželio “Dobiliukas” ir Kretingos lopšelio – darželio “Žilvitis”

Jungtinės veiklos projektinis mėnuo  “Velykės glėby … “


Jungtinės veiklos projektinio mėnesio „Velykės glėby“ tikslai – skatinti  ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių narius aktyviai dalyvauti savitai ir džiaugsmingai paminint Velykinio laikotarpio šventimo tradicijas bei stiprinti Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ ir Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“  bendruomenių tarpusavio ryšius.

Visą balandžio mėnesį jungtinės veiklos partneriai, taikant pažinimo, sportinės veiklos,  kūrybinės raiškos būdus bei priemones inicijavo ir organizavo įvairius tradicinius bei netradicinius renginius Velykine tematika, dalinosi savitais savo bendruomenių Velykų šventimo ypatumais, tobulino asmeninius bei darbo komandoje gebėjimus ir įgūdžius, organizuojant įvairias projektinio mėnesio veiklas ir buriant grupių bendruomenes bendrai veiklai.

Idėjos autorė: Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Justina Valančienė.

Projektinės veiklos organizatorės: Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ingrida Petrylienė ir Lina Linkienė.

Jungtinės veiklos projektinio mėnesio koordinatorės: Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ direktorė Armida Baltrušaitienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Justina Valančienė, Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė Birutė Ėvaltienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Žvinklienė.


______________________________

_______


Futboliukas - Lietuvos futbolo federacijos inicijuotas ir

 Lietuvos masinio futbolo asociacijos vykdomas ilgalaikės masinio futbolo programos

„Sugražinkime vaikus į stadioną” projektas.

Šiame projekte dalyvauja Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas” „Šimtakojų” ir „Laumžirgių” priešmokyklinės ugdymo grupės. Projekto tikslas - populiarinti futbolo žaidimą lauke ir uždarose ugdymo įstaigos patalpose, populiarinti futbolą kaip sporto šaką visuomenėje, bei sukurti ir stiprinti ryšį tarp projektų organizatorių, dalyvių ir kaimyninių bendruomenių. Šį projektą vykdysime visus mokslo metus nuo rugsėjo iki gegužės mėnesio. Mūsų vykdomas veiklas galite stebėti svetainės www.asfutboliukas.lt galerijoje.

_________________________________________________

___________________________


eTwinning projektas

„Darželis ir šeima – du vaiko gyvenimą formuojantys pasauliai“


 

Tai nacionalinis projektas apie vaikų, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą ugdymo įstaigoje. 


Projekto tikslai:

·      Dalintis pedagogo ir vaikų tėvų bendradarbiavimo patirtimi vaikų ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.

·      Įtraukti tėvus į vaikų ugdymo procesą (tėvai aktyvūs dalyviai).

·      Surengti bendrą vaikų-tėvų-pedagogų šventę.

Projekto trukmė: 2018 m. rugsėjis –  2019 m. birželis.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ bendruomenę šiame projekte atstovauja 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Justina Valančienė.

 _____________________________________

______________Tarptautinis projektas „Kamuolio diena 2019“Projekte „Kamuolio diena 2019“ – judesio, emocijų ir spalvų gausa...

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Dobiliukas“ jau trečius metus inicijuoja projektą „Kamuolio diena 2019“, kurio tikslas – netradiciškai paminėti gegužės 10-ąją, Pasaulinę Judėjimo sveikatos labui dieną, ir skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą.

Pernai projekte dalyvavo beveik 8000 vaikų iš 112 ugdymo įstaigų. Pedagogai, dalyvavę projekte „Kamuolio diena 2018“, kūrybiškai įtraukė ne tik vaikus, bet ir visą įstaigos bendruomenę į aktyvią fizinę veiklą, organizavo mankštas, estafetes, petankių, futboliuko, krepšinio varžybas, mėtymo varžytuves, šokius, žaidimus su kamuoliais, siekė kamuolių bumsėjimo rekordo, gamino specialias sieneles, plakatus, skirtus šiam projektui, kūrė šūkius, piešinius, entuziastingai dalijosi mintimis, įspūdžiais apie įvykusį renginį savo įstaigose.

Smagu, kad projektas „Kamuolio diena 2018“ sulaukė tokio gausaus dalyvių skaičiaus.

__________________________________________

________________
„Laumžirgiukų ir „Šimtakojų grupių

 priešmokyklinio amžiaus vaikų

socialinis - edukacinis projektas 


„Iš širdelėį širdelę.

 

 

Dabartinėje greitai kintančioje visuomenėje sunku gyventi ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Daugybę sunkumų, problemų egzistuoja šalia vaiko ir vienaip ar kitaip paveikia dalį jų gyvenimo. Patyčios, tolerancijos aplinkiniams trūkumas - tai viena skaudžiausių problemų, su kuriomis susiduria vaikai supančioje juos aplinkoje. Nors patyčių po truputį kasmet mažėja, kovojant su šia problema reikia skirti dėmesį ne tik pagalbai nuo jų nukentėjusiems, bet ir aktyviai patyčių prevencijai ir tolerancijos aplinkiniams ugdymui.


Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Lina Pluščiauskienė ir Birutė Vitkauskienė iniciavo socialinį-edukacinį projektą 

„ Iš širdelės į širdelę“.


 Šio projekto tikslas - plėtoti vaikų socialines galimybes, tobulinant socialines kompetencijas. Ugdyti pozityvius bendravimo gebėjimus : tinkamais būdais bendrauti ir bendradarbiauti su draugais, suaugusiais, atpažinti savo ir kitų jausmus, nuotaikas, emocijas, asmeninės atsakomybės ir tolerancijos kitiems ugdymas.


Projekto žingsniai:

Tarptautinės programos Zipio draugai dalyviai.

 

Dalyvavimas Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjime.

 

Dalyvavimas respublikiniame projekte „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“

 

Socialinis bendradarbiavimas su Gargždų Viliaus Gaigalaičio globos namais:

 1. Kalėdinė atvirukų ir sveikinimų paroda Viliaus Gaigalaičio globos namuose.

2. Priešmokyklinio amžiaus vaikų šokių ir dainų koncertas „Mes mažieji Lietuvaičiai“ Viliaus Gaigalaičio globos namuose.

3. „Mažos rankelės-skanūs pyragai“. Įstaigos bendruomenės keptų pyragų vaišės Viliaus Gaigalaičio globos namuose.

4. „Mūsų gerumas kvepia kava“. Viliaus Gaigalaičio globos namų globotinių viešnagė lopšelyje-darželyje „Dobiliukas“.

5. Velykinių atvirukų ir sveikinimų paroda Viliaus Gaigalaičio globos namuose.

 

Autoriai ir organizatoriai: Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Lina Pluščiauskienė ,Birutė Vitkauskienė, Jolanta Ruikienė, meninio ugdymo mokytoja Rima Butienė, dailės mokytoja Aušra Žukauskienė.

__________________________________________

_____________Respublikinis projektas  „SVEIKATIADA“Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ bendruomenė ir toliau dalyvauja socialinėje iniciatyvoje – respublikiniame projekte „Sveikatiada“. Šio projekto tikslas – ugdyti jaunąją kartą, neturinčią sveikatos problemų ir gebančią formuoti savo gyvenimo būdą, atliekant informuotus sprendimus mitybos bei fizinio aktyvumo klausimais.

Projektu „Sveikatiada“ siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokymo įstaigų bendruomenėse.

Projekto „Sveikatiada“ ambasadorė įstaigoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui Justina Valančienė jau nuo 2014 m. skatina „dobiliukiečius“ aktyviai dalyvauti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo veiklose ir primena visiems dalyviams, kad „sveikai gyventi yra smagu!”

 


  

________________________________________

_______________

 Tarptautinis projektas

"PASAKYK  PASAULIUI  LABAS" – „SAY HELLO TO THE WORLD“

Projekto iniciatorius - Slovėnijos FINI taryba Radeče. Projekto tikslas - plėtoti vaikų pažinimą apie kitas šalis, tautų kultūtą, tradicijas, gamtą, profesijas, darbą, padėti suvokti tarpkultūrinius skirtumus, bendradarbiavimo metu žadinti kūrybiškumą, saviraišką, toleranciją, skatinti ekologinę kultūrą, žadinti norą pažinti kalbas, padėti suvokti, kad pasaulis yra platus ir įvairus. Projekto metu vaikai mokysis užsienio kalbos žodžių, susipažins su kompiuterio naudojimu video skambučiams, sužinos, kaip gyvena kitų šalių vaikai.

Projekto temos ir tikslai telpa vienoje rankytėje :

1. Tema „Štai ir aš" (mažylis)

2. Tema „Aš ir mano šeima" (bevardis)

3. Tema „Aš ir mano darželis" (didysis)

4. Tema „Aš ir mano miestas" (bevardis)

5. Tema „Aš ir mano šalis" (nykštys)

6. Tema Atsisveikinimas (plaštaka)   

Nuo 2015 metų rugsėjo mėnesio šio projekto įgyvendinimo ėmėsi priešmokyklinio ugdymo pedagogė Birutė Vitkauskienė. Priešmokyklinio ugdymo „Šimtakojų“ grupės vaikai vaizdo tinklu bendraudami su Vransko pagrindinės mokyklos (Slovėnija) 5-6 metų amžiaus vaikais galės matyti vieni kitų gyvenimą bei parodyti, kaip jie vaidina, kokias dainas  dainuoja, kokia aplinka juos supa, kokį maistą jie valgo, kaip kalba ir t.t. Toks bendravimas prisidės prie solidarumo ir pagarbos skatinimo kitataučiams, o tai labai svarbu ypač dabar, kai pasaulis tampa vis atviresnis ir prieinamesnis.

Projekto vykdytojų  tikslas - gauti garbingą titulą "Tolerantiškas vaikų darželis“

ir parodyti, kad vaikai lopšelyje-darželyje „Dobiliukas“

 ugdomi tolerancijos, solidarumo ir pagarbos principais.


Daugiau informacijos apie projektą rasite adresu :   www.sayhellototheworld.eu 


                                                         _________________________________________________

___________
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas

  

"Tarptautinė pagalvių mūšio diena"
Mūsų įstaiga inicijuoja respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektą  „Tarptautinė pagalvių mūšio diena“.

Gyventi be streso neįmanoma, nes neįmanoma visiškai išgyventi pokyčių ar netikėtų įvykių. Belieka išmokti susigyventi su stresu. Šio projekto metu įstaigos bendruomenė mokysis susigyventi su stresu, ieškos netradicinių būdų jam palengvinti. Viena priimtiniausių priemonių neigiamoms emocijoms sumažinti – pagalvė. Projekto metu vaikai kurs savo individualias pagalvėles, inicijuos įvairius žaidimus su pagalvėmis, diskutuos apie tai, kaip išvengti nerimo, agresijos, pykčio.

Vienas iš netradicinių streso išgyvenimo būdų yra pagalvių mūšis. Tarptautinė pagalvių mūšio diena švenčiama pirmąjį balandžio šeštadienį. Tai smagi pramoga, kuria žmonės skatinami išeiti iš namų, pasismaginti, atsikratyti streso. Mūšiai rengiami nuo 2008 metų. 


_____________________________________________

_________________________