Projektai

___________________________________________________

Futboliukas - Lietuvos futbolo federacijos inicijuotas ir

 Lietuvos masinio futbolo asociacijos vykdomas ilgalaikės masinio futbolo programos

„Sugražinkime vaikus į stadioną” projektas.

Šiame projekte dalyvauja Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas” „Šimtakojų” ir „Laumžirgių” priešmokyklinės ugdymo grupės. Projekto tikslas - populiarinti futbolo žaidimą lauke ir uždarose ugdymo įstaigos patalpose, populiarinti futbolą kaip sporto šaką visuomenėje, bei sukurti ir stiprinti ryšį tarp projektų organizatorių, dalyvių ir kaimyninių bendruomenių. Šį projektą vykdysime visus mokslo metus nuo rugsėjo iki gegužės mėnesio. Mūsų vykdomas veiklas galite stebėti svetainės www.asfutboliukas.lt galerijoje.

_________________________________________________

___________________________


eTwinning projektas

„Darželis ir šeima – du vaiko gyvenimą formuojantys pasauliai“


 

Tai nacionalinis projektas apie vaikų, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą ugdymo įstaigoje. 


Projekto tikslai:

·      Dalintis pedagogo ir vaikų tėvų bendradarbiavimo patirtimi vaikų ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.

·      Įtraukti tėvus į vaikų ugdymo procesą (tėvai aktyvūs dalyviai).

·      Surengti bendrą vaikų-tėvų-pedagogų šventę.

Projekto trukmė: 2018 m. rugsėjis –  2019 m. birželis.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ bendruomenę šiame projekte atstovauja 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Justina Valančienė.

 _____________________________________

______________Tarptautinis projektas „Kamuolio diena 2018“Projekte „Kamuolio diena 2018“ – judesio, emocijų ir spalvų gausa...

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Dobiliukas“ jau antrus metus inicijavo projektą „Kamuolio diena 2018“, kurio tikslas – netradiciškai paminėti gegužės 10-ąją, Pasaulinę Judėjimo sveikatos labui dieną, ir skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą.

Šiemet projekte dalyvavo beveik 8000 vaikų iš 112 ugdymo įstaigų. Pedagogai, dalyvavę projekte „Kamuolio diena 2018“, kūrybiškai įtraukė ne tik vaikus, bet ir visą įstaigos bendruomenę į aktyvią fizinę veiklą, organizavo mankštas, estafetes, petankių, futboliuko, krepšinio varžybas, mėtymo varžytuves, šokius, žaidimus su kamuoliais, siekė kamuolių bumsėjimo rekordo, gamino specialias sieneles, plakatus, skirtus šiam projektui, kūrė šūkius, piešinius, entuziastingai dalijosi mintimis, įspūdžiais apie įvykusį renginį savo įstaigose.

Smagu, kad projektas „Kamuolio diena 2018“ sulaukė tokio gausaus dalyvių skaičiaus.

__________________________________________

________________
„Laumžirgiukų ir „Šimtakojų grupių

 priešmokyklinio amžiaus vaikų

socialinis - edukacinis projektas 


„Iš širdelėį širdelę.

 

 

Dabartinėje greitai kintančioje visuomenėje sunku gyventi ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Daugybę sunkumų, problemų egzistuoja šalia vaiko ir vienaip ar kitaip paveikia dalį jų gyvenimo. Patyčios, tolerancijos aplinkiniams trūkumas - tai viena skaudžiausių problemų, su kuriomis susiduria vaikai supančioje juos aplinkoje. Nors patyčių po truputį kasmet mažėja, kovojant su šia problema reikia skirti dėmesį ne tik pagalbai nuo jų nukentėjusiems, bet ir aktyviai patyčių prevencijai ir tolerancijos aplinkiniams ugdymui.


Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Lina Pluščiauskienė ir Birutė Vitkauskienė iniciavo socialinį-edukacinį projektą 

„ Iš širdelės į širdelę“.


 Šio projekto tikslas - plėtoti vaikų socialines galimybes, tobulinant socialines kompetencijas. Ugdyti pozityvius bendravimo gebėjimus : tinkamais būdais bendrauti ir bendradarbiauti su draugais, suaugusiais, atpažinti savo ir kitų jausmus, nuotaikas, emocijas, asmeninės atsakomybės ir tolerancijos kitiems ugdymas.


Projekto žingsniai:

Tarptautinės programos Zipio draugai dalyviai.

 

Dalyvavimas Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjime.

 

Dalyvavimas respublikiniame projekte „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“

 

Socialinis bendradarbiavimas su Gargždų Viliaus Gaigalaičio globos namais:

 1. Kalėdinė atvirukų ir sveikinimų paroda Viliaus Gaigalaičio globos namuose.

2. Priešmokyklinio amžiaus vaikų šokių ir dainų koncertas „Mes mažieji Lietuvaičiai“ Viliaus Gaigalaičio globos namuose.

3. „Mažos rankelės-skanūs pyragai“. Įstaigos bendruomenės keptų pyragų vaišės Viliaus Gaigalaičio globos namuose.

4. „Mūsų gerumas kvepia kava“. Viliaus Gaigalaičio globos namų globotinių viešnagė lopšelyje-darželyje „Dobiliukas“.

5. Velykinių atvirukų ir sveikinimų paroda Viliaus Gaigalaičio globos namuose.

 

Autoriai ir organizatoriai: Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Lina Pluščiauskienė ,Birutė Vitkauskienė, Jolanta Ruikienė, meninio ugdymo mokytoja Rima Butienė, dailės mokytoja Aušra Žukauskienė.

__________________________________________

_____________Respublikinis projektas  "SVEIKATIADA"Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ bendruomenė ir toliau dalyvauja socialinėje iniciatyvoje – respublikiniame projekte „Sveikatiada“. Šio projekto tikslas – ugdyti jaunąją kartą, neturinčią sveikatos problemų ir gebančią formuoti savo gyvenimo būdą, atliekant informuotus sprendimus mitybos bei fizinio aktyvumo klausimais.

Projektu „Sveikatiada“ siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokymo įstaigų bendruomenėse, o 2017-2018 m. m. paskelbti maisto pasirinkimo piramidės metais.

Projekto „Sveikatiada“ ambasadorė įstaigoje auklėtoja Justina Valančienė jau nuo 2014 m. skatina „dobiliukiečius“ aktyviai dalyvauti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo veiklose ir primena visiems dalyviams, kad „sveikai gyventi yra smagu!”

 


  

________________________________________

_______________

 Tarptautinis projektas

"PASAKYK  PASAULIUI  LABAS" – „SAY HELLO TO THE WORLD“

Projekto iniciatorius - Slovėnijos FINI taryba Radeče. Projekto tikslas - plėtoti vaikų pažinimą apie kitas šalis, tautų kultūtą, tradicijas, gamtą, profesijas, darbą, padėti suvokti tarpkultūrinius skirtumus, bendradarbiavimo metu žadinti kūrybiškumą, saviraišką, toleranciją, skatinti ekologinę kultūrą, žadinti norą pažinti kalbas, padėti suvokti, kad pasaulis yra platus ir įvairus. Projekto metu vaikai mokysis užsienio kalbos žodžių, susipažins su kompiuterio naudojimu video skambučiams, sužinos, kaip gyvena kitų šalių vaikai.

Projekto temos ir tikslai telpa vienoje rankytėje :

1. Tema „Štai ir aš" (mažylis)

2. Tema „Aš ir mano šeima" (bevardis)

3. Tema „Aš ir mano darželis" (didysis)

4. Tema „Aš ir mano miestas" (bevardis)

5. Tema „Aš ir mano šalis" (nykštys)

6. Tema Atsisveikinimas (plaštaka)   

Nuo 2015 metų rugsėjo mėnesio šio projekto įgyvendinimo ėmėsi priešmokyklinio ugdymo pedagogė Birutė Vitkauskienė. Priešmokyklinio ugdymo „Šimtakojų“ grupės vaikai vaizdo tinklu bendraudami su Vransko pagrindinės mokyklos (Slovėnija) 5-6 metų amžiaus vaikais galės matyti vieni kitų gyvenimą bei parodyti, kaip jie vaidina, kokias dainas  dainuoja, kokia aplinka juos supa, kokį maistą jie valgo, kaip kalba ir t.t. Toks bendravimas prisidės prie solidarumo ir pagarbos skatinimo kitataučiams, o tai labai svarbu ypač dabar, kai pasaulis tampa vis atviresnis ir prieinamesnis.

Projekto vykdytojų  tikslas - gauti garbingą titulą "Tolerantiškas vaikų darželis“

ir parodyti, kad vaikai lopšelyje-darželyje „Dobiliukas“

 ugdomi tolerancijos, solidarumo ir pagarbos principais.


Daugiau informacijos apie projektą rasite adresu :   www.sayhellototheworld.eu 


                                                         _________________________________________________

___________Respublikinis prevencinis projektas


"Žaidimai moko"


Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Dobiliukas“ nuo 2015 m. spalio mėnesio startavo respublikinis-prevencinis projektas „Žaidimai moko“.

Projekto „Žaidimai moko“ tikslas – lavinti erdvės ir laiko suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.Šio projekto iniciatorė įstaigoje – auklėtoja-metodininkė Justina Valančienė, kuri nuo 2013 metų vykdo ilgalaikį grupės projektą „Mažos ir didelės žaidimų paslaptys“. Būtent į šį projektą integruojamos veiksenos pagal projekto „Žaidimai moko“ veiklos programą, kurią sudarė Kelmės „Kūlvertuko lopšelio darželio ir Kelmės PPT logopedė-metodininkė ir specialioji pedagogė Gilija Gajauskienė.

Auklėtoja Justina Valančienė, remdamasi projekto „Žaidimai moko“ veiklos programa, organizuoja ugdomąją veiklą, kuri padėtų suteikti „Sraigučių“ gr. vaikams reikalingų ir tikslingų žinių, gebėjimų, įgūdžių, keltų vaikų susidomėjimą ir aktyviai įtrauktų į tikslingą veiklą. Atkreipdama dėmesį į ugdytinių amžiaus galimybes, auklėtoja Justina numato tokias kūrybines, logines užduotis ir pratimus, kurie lavintų 4-5 metų amžiaus vaikų orientaciją erdvėje bei smulkiąją motoriką, plėstų laiko, erdvės sąvokas, gausintųsi žodyną.___________________________________________________________________________

_________________


Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas

  

"Tarptautinė pagalvių mūšio diena"Mūsų įstaiga inicijuoja respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektą  „Tarptautinė pagalvių mūšio diena“.

Gyventi be streso neįmanoma, nes neįmanoma visiškai išgyventi pokyčių ar netikėtų įvykių. Belieka išmokti susigyventi su stresu. Šio projekto metu įstaigos bendruomenė mokysis susigyventi su stresu, ieškos netradicinių būdų jam palengvinti. Viena priimtiniausių priemonių neigiamoms emocijoms sumažinti – pagalvė. Projekto metu vaikai kurs savo individualias pagalvėles, inicijuos įvairius žaidimus su pagalvėmis, diskutuos apie tai, kaip išvengti nerimo, agresijos, pykčio.

Vienas iš netradicinių streso išgyvenimo būdų yra pagalvių mūšis. Tarptautinė pagalvių mūšio diena švenčiama pirmąjį balandžio šeštadienį. Tai smagi pramoga, kuria žmonės skatinami išeiti iš namų, pasismaginti, atsikratyti streso. Mūšiai rengiami nuo 2008 metų.

Džiaugiamės, kad projekte dalyvauja Kauno, Kybartų, Gargždų, Panevėžio, Klaipėdos ikimokyklinės įstaigos.

 


_____________________________________________

_________________________Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas
 "Žibintai seka pasakas"             Klaipėdos lopšelyje – darželyje „Dobiliukas“ nuo lapkričio 2 d.  iki  gruodžio 9 d. vyko respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų rudens žibintų kompozicijų  konkursas „Žibintai seka pasakas“, Šv. Martyno dienai paminėti. Konkurso pagrindinis tikslas – skatinti vaikų kūrybinį aktyvumą, saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymą(si) bei stiprinti estetinį suvokimą, meninę ir pažinimo kompetencijas.

                Džiugu, kad šiuo konkursu susidomėjo dalyviai iš visos Lietuvos. Iš viso rudens žibintų kompozicijų konkurse „Žibintai seka pasakas“ dalyvavo 716 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų. Kiekvienas bendruomenės narys turėjo galimybę sukurti savitą rudens žibintų kompoziciją iš įvairiausių medžiagų, išmėginti įvairią dekoravimo techniką bei įamžinti savo kūrinį nuotraukose.

                Pasibaigus rudens žibintų konkursui, lopšelio – darželio „Dobiliukas“ vertinimo komisija, išrinko geriausius darbus. Nugalėtojais tapo Vilniaus spec. lopšelio darželio „Čiauškutis“ Socialinės globos dienos centro, Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rasa“ ir Kretingos lopšelio - darželio „Pasaka" sukurtos rudens žibintų kompozicijos. Konkurso laimėtojai buvo apdovanoti diplomais ir žurnalais „Mein deko“, visi dalyviai sulaukė padėkos raštų.   
      Smagu, kad šis respublikinis rudens žibintų kompozicijų konkursas „Žibintai seka pasakas“ paskatino Lietuvos švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant geresnės ugdymo kokybės, dalintis gerąja patirtimi. Šis konkursas įtraukė ugdytinių tėvus į bendrą veiklą, ugdė vaikų ir tėvų šiltus santykius su darželio bendruomene. Visi dalyviai buvo paraginti  2016 m. lapkričio 11 dieną  savo įstaigoje uždegti žvakutes, kad pasklistų  ugnelės liepsnelių šiluma ir taip paminėti Šv. Martyno dieną  bei padovanoti kiekvienam gražių akimirkų.


_____________________

_______