Posėdžiai ir susitikimai


Data


Renginio pavadinimas

Atsakingas

Vieta

 2019 m.

sausio 16 d


 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas.

 Direktorė

Savivaldybės administracija 

(Liepų g. 11)


2019 m. sausio 23 d. 


Klaipėdos miesto lopšelių - darželių direktorių pavaduotojų  metodinis susirnkimas

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui"Versmės" progimnazija 


 


 


 


 


 


 

 


  .