Posėdžiai ir susitikimai

Data Valanda Veiklos sritis Vieta

2018 m. kovo 8 d.


13.30

Mokytojų tarybos posėdis


Darželis "Dobiliukas"