Posėdžiai ir susitikimai

Data Valanda Veiklos sritis Vieta


2017 m. vasario 22 d .

10.00 

 Švietimo įstaigų direktorių susirinkimas 

 Aukuro gimnazija 


2017 m. vasario 23 d.


14.30

Mokytojų tarybos posėdis


Darželis "Dobiliukas"