2015-04-22 | Seminaras „Vaikų kūrybiškumo ugdymo aspektai ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje“

  Seminaro metu įstaigos pedagoginė bendruomenė dalijosi teorinėmis žiniomis ir praktine patirtimi apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo galimybes.

Direktorė Armida Baltrušaitienė miesto ir apskrities pedagogėms pristatė pranešimą apie kūrybiškumo sampratą ir jo ugdymą darželyje. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Birutė Vitkauskienė skaitė pranešimą apie kūrybiškumo ugdymą, iškeliant naujas idėjas, savarankišką mąstymą ir netipiškus sprendimus. Auklėtoja Nijolė Teresėlė Pukšmienė seminaro dalyvėms pristatė pranešimą, atskleisdama kaip projektine veikla skatinamas vaikų kūrybiškumas ir kaip į šį procesą įraukiamos ugdytinių šeimos.

Auklėtoja Justina Valančienė, bendradarbiaudama su meninio ugdymo mokytoja Rima Butiene, vedė praktinę veiklą „Kimochis muzikos pasaulyje“. Šios pedagogės seminaro dalyvėms pateikė muzikinių žaidimų su kimočiais, atkreipdamos dėmesį į žaidimų svarbą, ugdant vaikų kūrybiškumą ir saviraišką. Auklėtoja Elvyra Paleckienė praktine veikla „Žaidžiame, mokomės, džiaugiamės“ atskleidė, kaip teatrinių elementų panaudojimas kasdienėje ugdomojoje veikloje, skatina vaikų kalbos ir pažinimo raišką, o auklėtoja Vaida Giedrytė praktine veikla „Žiogeliai keliauja į nykštukų šalį“ atkreipė dėmesį kaip sportinė veikla ugdo vaikų kūrybinius gebėjimus. Auklėtoja Ingrida Petrylienė praktine veikla „Sraigė keliauja į svečius“ seminaro dalyves nustebino netradicinėmis ugdymo priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą. Neformaliojo ugdymo mokytoja Aušra Žukauskienė vedė praktinę veiklą „Varlytė ieško pradingusio pavasario“, kurios metu kūrė teatrą su skalbinių segtukais ir koliažo technika skatino pačius vaikus kurti. Auklėtoja Jolanta Ruikienė dalijosi gerąja darbo patirtimi, pristatydama filmuotą praktinę veiklą „Mažais žingsneliais į kūrybos šalį“.

Seminaro refleksijos metu dalyvės dėkojo įstaigos bendruomenei už prasmingai ir įdomiai organizuotą seminarą, už originalias idėjas, pristatė savarankiško darbo užduotis, kurias dalyvėms pateikė ir apibendrino auklėtoja Justina Valančienė.


Pateikiame keletą savarankiško darbo užduočių pavyzdžių ir dėkojame visoms seminaro dalyvėms už aktyvumą.


Kūrybinė užduotis. Žaidimas „Einame pasivaikščioti“, skirtas vaikams patiems kurti, fantazuoti.

Žaidimo eiga. Vaikai garsais ir judesiais imituoja ką pasiims, eidami pasivaikščioti (pvz., atsidaro spintelę, išsiima rūbus, užsitraukia striukės užtrauktuką, eina pro duris ir pan.).


Kūrybinė užduotis. Žaidimas „Pantomima“, skirtas vaikų fantazijai, saviraiškai, drąsai ugdyti.

Žaidimo eiga. Vaikai stovi ratu. Auklėtoja prieina prie kiekvieno vaiko ir klausia, pvz., „Kaip skraido erelis?“. „Ar patinka tau pipirai?“, „Kaip katė prausiasi?‘, „Kaip povas vaikšto?“ ir pan.


Kūrybinė užduotis. Žaidimas „Keliautojai“, skirtas vaikams patiems kurti, savarankiškai apsispręsti.

Žaidimo eiga. Vaikai pasirenka dainą, daiktus, iš kurių darys traukinį, autobusą ar kitą transporto priemonę, įvairius žaislus, lėlės, kurie bus „keliautojais“. Žaidimo metu vaikai patys renkasi kur  ir su kuo keliauja, ką mato aplinkui, kur sustoja. Patys vaikai kuria transporto priemones, aplanko įsivaizduojamus objektus, buriasi į mažas ar didesnes grupeles.