2015-04-09 | Emocinio intelekto ugdymo programa „Kimochis“

        2015 m. balandžio 9 d. mūsų įstaigos pedagogė Justina Valančienė dalijosi gerąja darbo patirtimi Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis“. Metodinėje popietėje pranešėja supažindino susirinkusias pedagoges su emocinio intelekto ugdymo programa „Kimochis“, pristatė Kimochis žaislus, reiškiančius jausmus. Auklėtoja-metodininkė Justina Valančienė dalijosi gerąja darbo patirtimi apie emocinio intelekto ugdymo programos „Kimochis“ elementų panaudojimą kasdienėje ugdomojoje veikloje. Pedagogė pristatė vaizdinius ir žodinius pranešimus, kurie atspindėjo jos darbo praktiką, taikant „Kimochis“ programą, pateikė praktinių pavyzdžių, kaip, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų pozityvius tarpusavio santykius, lavinat jų emocinį intelektą, naujoviškai, smagiai, patraukliai padėti vaikams įgyti pasitikėjimo savimi, skatinti spręsti keblias socialines-emocines situacijas.

Apie programą „Kimochis“...

     Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Dobiliukas“ įgyvendinama emocinio intelekto ugdymo programa „Kimochis“. Tai paprasta ir efektyvi ugdymo programa, kur smagios, įtraukiančios, naujoviškos ir lengvai į bet kokią ugdymo programą integruojamos veiklos, padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti sudėtingas socialines-emocines situacijas. Kiekvienas kimochis (žaislas) „slepia kokį nors jausmą“. „Jausmai“ – tai mažos pagalvėlės. Vienoje jų pusėje yra užrašytas jausmo pavadinimas („laimingas“, „liūdnas“, „paikas“, „drąsus“ ir t. t.), kitoje – nupiešta atitinkama veido išraiška. Visi kimočiai turi ypatingas kišenėles, kur galima įdėti norimą jausmų pagalvėlę.

Bendravimo pamokėles su Kimočiais organizuoja auklėtoja-metodininkė Justina Valančienė.