2021-10-22 | Teminė STEAM savaitė

2021 m. spalio 18-22 dienomis Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Dobiliukas“ vyko kūrybinė, eksperimentinė, tyrinėjimų ir atradimų savaitė „Oras, vėjas, saulė, lietus. Ar mes juos pažįstame?“, skirta atkreipti dėmesį į klimato kaitą, klimato kaitos problemas ir ugdytis atsakingą požiūrį į vartojimo įpročius.

Kiekvieną savaitės dieną vaikai susipažino vis su kita stichija, tad pirmadienį karaliavo „ORAS“, antradienį „VĖJAS“, trečiadienį – „SAULĖ“, ketvirtadienį -  „LIETUS“, o penktadienį visos 4 stichijos susibūrė ir įkūrė „VĖJO MALŪNĖLIŲ PARKĄ“.

Ši teminė STEAM savaitė suteikė vaikams daug smagių potyrių, pažįstant ORĄ, VĖJĄ, SAULĘ, LIETŲ bei per kūrybinę, eksperimentinę, tiriamąją veiklas, mažieji mūsų „dobiliukiečiai“ ugdėsi smalsumą, o tuo pačiu buvo prisiliesta prie opių klimato kaitos problemų.