2021-08-03 | Informacija


SPRENDIMAS

DĖL ATLYGINIMO už maitinimo paslaugą KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO ir JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO 

2021 m. liepos 22 d. Nr. T2-172 

Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti:

2.1. atlyginimo dydį už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, Regos ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, darbuotojams, dirbantiems įstaigoje (priedas);

2.2. Atlyginimo dydžio už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, perskaičiavimo metodiką (pridedama).

3. Pripažinti netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. T2-143 „Dėl Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.

5. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

Savivaldybės meras

Vytautas Grubliauskas

 ___________________________________________

Plačiau skaitykite skiltyje "Atlyginimas už paslaugas".