2014-11-24 | "Nuoseklaus emocinio ir socialinio ugdymo ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje galimybės"

Seminaras prasidėjo nuotaikingu vaikučių, kuriuos paruošė meninio ugdymo mokytoja Rima Butienė, pasveikinimu.  Direktorė Armida Baltrušaitienė miesto ir apskrities pedagogams pristatė pranešimus, kurių metu analizavo emocinio ir socialinio ugdymo sąvokas, aktualumą ir svarbiausius jų ugdymo veiksnius. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Jonušauskienė pristatė ugdymo turinio ir ugdymo organizavimo plėtojimo ir tobulinimo gaires, o priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lina Pluščiauskienė seminaro dalyviams pasidalino gerąja patirtimi priešmokyklinio amžiaus vaikų emocinio ir socialinio ugdymo srityje. Auklėtoja Ingrida Petrylienė, neformaliojo ugdymo mokytoja Aušra Žukauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Birutė Vitkauskienė, auklėtoja Justina Valančienė, auklėtoja Nijolė Teresėlė Pukšmienė, miesto ir apskrities pedagogams pristatė įvairias praktines veiklas.

Aptariant renginį, pedagogės dėkojo lopšelio-darželio bendruomenei už pasidalintą gerąją patirtį, pateiktas idėjas, kūrybiškumą, naujoves ir puikų priėmimą.