2017-04-24 | „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skatinimas eksperimentuoti įvairiomis dailės raiškos priemonėmis ir būdais, patiriant atradimo ir kūrybos džiaugsmą“


Seminarai, tai puiki proga pedagogams tobulėti ir profesinei kompetencijai augti.  Aktyvus pedagogų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose padeda įgyti naujų teorinių ir praktinių žinių vaikų kūrybiniam, meniniam ugdymui.

            Šių metų balandžio 24,25,26 dienomis Klaipėdos lopšelyje – darželyje „Dobiliukas“ vyko seminaras „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skatinimas eksperimentuoti įvairiomis dailės raiškos priemonėmis ir būdais, patiriant atradimo ir kūrybos džiaugsmą“ Klaipėdos miesto ir rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Seminaro metu įstaigos pedagogai dalinosi sukaupta ugdymo(si) patirtimi ir parodė atviras veiklas, skatinančias vaikų smalsumą, norą pažinti,  tyrinėti, nusiteikti aktyviai veiklai. Auklėtoja metodininkė Irena Petreikienė su ikimokyklinio amžiaus vaikais kvietė pasižiūrėti veiklos „Stebuklingas raibosios vištelės kiaušinis“, auklėtoja metodininkė Birutė Vitkauskienė eksperimentavo su priešmokyklinio amžiaus vaikais veikloje „Skaičiai keliauja į spalvų laboratoriją“. Neformaliojo švietimo mokytoja  Aušra Žukauskienė parodė įspūdingą  praktinę veiklą „Spalvotas drugelio sapnas“ su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.   Po  atvirų veiklų direktorė Armida Baltrušaitienė pristatė pagrindinį pranešimą tema „Lopšelis darželis „Dobiliukas“ kūrybinė laboratorija. Profesinio tobulėjimo link“.  Auklėtoja metodininkė Justina Valančienė skaitė informatyvų pranešimą „Ikimokyklinuko emocijų ugdymas dailės saviraiška“.  Direktorės pavaduotoja ugdymui Vida Jonušauskienė parengė ir pristatė pranešimą „Įvairių dailės raiškos būdų ir metodų galimybių sklaida lopšelyje – darželyje „Dobiliukas“. Auklėtoja metodininė Lina Pluščiauskienė supažindino svečius su  projektine veikla „Aplinkoje esančių įvairių daiktų panaudojimas meninėje veikloje su priešmokyklinio ugdymo vaikais“. Vyresnioji auklėtoja Ingrida Petrylienė pasidalino patirtimi apie vykdomą projektą su ikimokyklinio amžiaus vaikais „Ikimokyklinukų dailės laboratorija“. Vyresnioji auklėtoja Indra Kasiliauskienė“ seminaro dalyviams pristatė trumpalaikį projektą  „Teatrinių lėlių kūrimas“ su ankstyvojo amžiaus vaikais ir tėveliais.

         Visi liko sužavėti filmuotomis atviromis veiklomis, kurias pristatė kūrybingos pedagogės. Auklėtoja Sandra Jašauskienė su ankstyvojo amžiaus vaikais  parodė  nuostabią veiklą „Spalvos ir  spalviukai“, vyresnioji auklėtoja Laimutė Prialgauskienė su ikimokyklinio amžiaus vaikais pasidalino kulinarine  veikla  „Pavasarėlis smaližių šalyje“,  auklėtoja metodininkė Vaida Giedrytė parodė kūrybingą veiklą „Pievoje skraido drugeliai“ su ikimokyklinio amžiaus vaikais.

          Turiningas seminaras, nauja, įdomi patirtis skatino pedagogus kūrybingai pažvelgti į savo veiklą, ieškoti aktyvių metodų, būdų, kaip sudominti ugdytinius dailės veikla ir ugdymą(si) padaryti patrauklų bei kupiną atradimo džiaugsmo. Seminaro svečiai pasidžiaugė įdomiu, kūrybingu, inovatyviu seminaru, negailėjo padėkų ir gerų žodžių už gerosios darbo patirties sklaidą ir nuoširdų bendradarbiavimą.