2017-03-08 | Edukacinis atviras miesto renginys


              2017 metų kovo 8 dieną Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Rūta“ buvo organizuojamas edukacinis atviras miesto renginys „Piliakalnis senas mums praeitį mena“, skirtas piliakalnių metams paminėti. Šio renginio tikslas gerbti protėvių paveldą, aktyvinti socialinių partnerių bendravimą ir bendradarbiavimą, skiepyti bendruomeniškumo jausmą. Šiame renginyje dalyvavo auklėtojos Virginijos Žilienės parengta ugdytinė, Kornelija Uznytė iš „Sraigučių“ grupės. Ji pasakojo  padavimą apie Šatrijos kalną, o meninio ugdymo mokytoja Rima Butienė jai pritarė kanklėmis.