2016-12-28 | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų auklėtojų metodinis susirinkimasĮstaigos direktorė Armida Baltrušaitienė pasveikino atvykusias pedagoges su didžiosiomis metų šventėmis, pasidžiaugė, kad jų tiek daug susirinko.

 

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų auklėtojų metodinio būrelio pirmininkė Birutė Jovaišienė pateikė metodinio būrelio 2016 m. veiklos ataskaitą, kartu su metodinio būrelio narėmis pristatė metraštį, 2017 m. veiklos planą.

 

Įstaigos pedagogės Justina Valančienė ir Ingrida Petrylienė dalijosi savo gerąja darbo patirtimi.

Vyr. auklėtoja Ingrida Petrylienė skaitė pranešimą „Ikimokyklinukų dailės laboratorija“, kuriuo atskleidė kaip suteikti ikimokyklinio amžiaus vaikams atradimo ir kūrybos džiaugsmą, skatinant juos eksperimentuoti įvairiomis dailės raiškos priemonėmis ir būdais.


Auklėtoja-metodininkė Justina Valančienė pristatė projektą „Mažos ir didelės žaidimų paslaptys“. Ji  pasidalijo gerąja projektų vykdymo patirtimi, atkreipdama dėmesį kaip į vieno projekto vykdymą galima integruoti skirtingus projektus, siekiant vieno rezultato. Vykdant ilgalaikį grupės projektą „Mažos ir didelės žaidimų paslaptys“, integruojamos ir siūlomos įvairios veiklos ir veiksenos pagal respublikinį projektą „Sveikatiada“, pagal respublikinį-prevencinį projektą „Žaidimai moko“, pagal  tarptautinę emocinio intelekto ugdymo programą „Kimochis“.

 

Susirinkę pedagogai buvo pakviesti bendrai diskusijai. Pašnekesiai vyko prie kavos ar arbatos puodelio.