2016-11-23 | „Ikimokyklinio amžiaus vaikų skatinimas eksperimentuoti įvairiomis dailės raiškos priemonėmis ir būdais, patiriant atradimo ir kūrybos džiaugsmą“

2016 m. lapkričio 23 d. lopšelyje – darželyje „Dobiliukas“ vyko seminaras „Ikimokyklinio amžiaus vaikų skatinimas eksperimentuoti įvairiomis dailės raiškos priemonėmis ir būdais, patiriant atradimo ir kūrybos džiaugsmą“, kurį surengė vyr. auklėtoja Ingrida Petrylienė Klaipėdos miesto bei rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogams.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Jonušauskienė pasveikino susirinkusius svečius,  pristatė seminaro programą ir visus kvietė pasižiūrėti auklėtojos Justinos Zulonienės praktinės veiklos „Zuikių nuotykiai molio karalystėje“, kur vyko smagūs žaidimai, improvizacija, eksperimentavimas su moliu,vaikams patiriant kūrybos džiaugsmą.  

Neformaliojo švietimo mokytoja Aušra Žukauskienė kvietė visus „pakeliauti“ į užburiantį spalvų pasaulį ir pasižiūrėti atviros veiklos „Linksmieji nuotykiai spalvų planetoje“. Seminaro dalyviai stebėjo pažangiausių dailės priemonių panaudojimą dailės veikloje, ugdant ikimokyklinukų saviraišką, kūrybinį iniciatyvumą ir originalumą.

 Seminaro svečiai turėjo galimybę pagilinti teorines žinias bei pasiklausyti auklėtojos Ingridos Petrylienės pranešimo „Ikimokyklinukų dailės laboratorija“ ir vyr. auklėtojos Laimutės Prialgauskienės pranešimo „Grupės projektas – vienas iš kūrybiškumo ir dailės ugdymo priemonių“.

 Seminaro metu metodininkė Justina Valančienė pasidalino patirtimi apie spalio mėnesį pravestą  Respublikinį plenerą „Rudens kilimas, 2016“, pasidžiaugė jo rezultatais, ragino pedagogus apsilankyti ir pasigrožėti įstaigoje surengta  nuotraukų paroda.

 Seminaro metu pedagogai pagilino savo profesinę kompetenciją apie vaikų ugdymo daile galimybes ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, dėkojo už puikiai praleistą laiką, įgytas naujas žinias ir nuoširdų  dalijimąsi gerąja patirtimi.