2016-04-19 | SEMINARAS „Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymas per žaidimą. „Kimochis“ programos integravimas į kasdienę ugdomąją veiklą“.


Auklėtoja-metodininkė Justina Valančienė seminare pristatė asmeniniu patyrimu grindžiamą profesinę patirtį. Ji dalijosi teorinėmis žiniomis ir praktine patirtimi apie socialinio-emocinio ugdymo svarbą ir aktualumą ikimokykliniame amžiuje, atskleidė kokie veiksniai lemia socialinio-emocinio ugdymo programos veiksmingumą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, pasidalijo mintimis, idėjomis, „Kimochis“ programos vykdymo subtilumais, pateikė seminaro dalyvėms padalomosios medžiagos, skirtos ugdyti ikimokyklinuko socialines-emocines kompetencijas. Seminaro dalyvės atliko ir praktines užduotis: žaidė įvairius socialinius-emocinius žaidimus, kurie joms buvo  įdomūs ir netikėti.

Seminaro refleksijos metu dalyvės dėkojo įstaigos pedagogei Justinai Valančienei už originalias idėjas, už prasmingai ir įdomiai pravestą seminarą.