2016-05-26 | Išvyka

Gegužės 26 dieną „Sraigučių“ grupės vaikai su auklėtoja Justina Valančiene ir auklėtojos padėjėja Zabina Onika iškeliavo į Žardės parką.

     Parke vaikai apžiūrėjo  augančius medžius, įsiminė kai kuriuos jų pavadinimus, Žardės tvenkinyje stebėjo plaukojančius vandens paukščius, juos skaičiavo, maitino savo atsineštu lesalu. Vaikai išvykos metu įgijo ir saugaus elgesio įgūdžių: prisiminė saugaus elgesio gamtoje taisykles, aptarė, kaip reikia elgtis prie vandens telkinių.

      Ši pažintinė išvyka „Sraigučių“ grupės vaikams suteikė nepakartojamas gamtos pažinimo akimirkas, paskatino juos tyrinėti ir atrasti gamtos paslaptis.