Himnas


Tarp medžių ir aukštų namų
Tarp krūmų ir gražių gėlių
Čia žaidžia krykštauja vaikai
Nes jų antrieji čia namai.
Priedainis:     Baltai, baltai
                    Aplinkui žydi dobilai (2 kartus).

Mažieji noriai žaidžia, šoka,
Skaičiuoti, piešti greit išmoksta.
Visur čia gera ir jauku,
Tokiam bury darbščių draugų.
Priedainis:   Baltai, baltai
                  Aplinkui žydi dobilai (2 kartus).

Išmokstam čia mes nugalėti,
Pačius didžiausius sunkumus.
Ir niekad, niekad neliūdėti,
Nes geros mamos saugo mus.
Priedainis:    Baltai, baltai
                   Aplinkui žydi dobilai (2 kartus).

Maloniai kviečiame iš širdies,
Pasidalinti patirties.
Kur žaidžia krykštauja vaikai,
Kur pievoj žydi dobilai.
Priedainis:      Baltai, baltai
                     Aplinkui žydi dobilai (2 kartus).
LOPŠELIO-DARŽELIO „DOBILIUKAS“ VĖLIAVA