Gerosios patirties sklaida

Tarptautinis vaikų meno projektas


„Vėduoklė mamai 2019“


"Zuikučių" grupės kūrybinių darbų paroda


"Lietuvos pilių alėja"Metodinio būrelio susirinkimas

Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

direktorių pavaduotojų ugdymui

metodinio būrelio susirinkimas


Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda – mini mokymai „Projektų mugė 2019“

Projektų mugė

2019


"Sraigučių" grupės vaikučių ir jų tėvelių kūrybinių darbų paroda"Plauk, mano laiveli, per jūros bangeles..."


Paroda "Sportas, kamuolys ir aš"

Sportas, Kamuolys Ir Aš


Edukacinė veikla "Spaudai ir antspaudai. Ekslibriso kūrimas"


EKSLIBRISAS - atokvėpio menas

Kūrybinės dirbtuvės „Akvarelės mokykla. Pastelės pasakojimai“

 

„Meno savitumas tas, kad jis kartu ir nepasiekiamas, ir visiems prieinamas:

jis turi savyje tai, kas kilniausia, ir rodo visiems“

                                                                                                                         Hipolitas Tenas Taine


Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų forumas „Kokybiškas į šiuolaikinį vaiką orientuotas ikimokyklinis ugdymas“

2017 m. lapkričio 29 dieną vyko Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų forumas „Kokybiškas į šiuolaikinį vaiką orientuotas ikimokyklinis ugdymas“, kurio tikslas – skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus dalintis gerąja darbo patirtimi ir aktyviai dalyvauti diskusijose.

Paroda "Laiškai vaikystei"


Laiškai mums leidžia ne tik susirašinėti ir keistis informacija, bet taip pat komunikuoti su pačiu savimi, tyrinėti psichologiją, ją pažinti. Laiškus galime išsiųsti, tuomet jie adresatą būtinai pasieks. Arba tiesiog padėti giliai į stalčių, tikintis, kad kada nors jie išvys dienos šviesą.„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skatinimas eksperimentuoti įvairiomis dailės raiškos priemonėmis ir būdais, patiriant atradimo ir kūrybos džiaugsmą“

                 „Be pozityvumo ir grožio daigų negalima žmogui išeiti iš vaikystės į gyvenimą, 

be pozityvumo ir grožio daigų negalima išleisti kartos į kelią“ 

(F. Dostojevskis)

  

Kūtybinės dirbtuvės "Ieškojimai ir atradimai: tapymas kava"


Norėtumėte patirti, kokius dar naujus įspūdžius jums galėtų dovanoti kava?

Vienas įdomiausių variantų – menas kurti piešinius kava.


Paroda "Strykt pastrykt, ko ko ko! Ar Šv. Velykų laukiat?"


Šventų Velykų belaukiant ...
Ikimokyklinių ugdymo įstaigų auklėtojų metodinis susirinkimas

2016-12-28 Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Dobiliukas“ vyko ikimokyklinių ugdymo įstaigų auklėtojų metodinis susirinkimas.

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų skatinimas eksperimentuoti įvairiomis dailės raiškos priemonėmis ir būdais, patiriant atradimo ir kūrybos džiaugsmą“


Kiekvienas vaikas

yra nepakartojama

kūrybinė laboratorija

su nežabota fantazija,

kurios skrydis beribis ir nevaldomas.

K.Čiukovskis.

Paroda "Žibintai seka pasakas"


Lapkritis – paskutinis rudens mėnuo, dažnai darganotas, niūrus ir apniukęs.

Rodos taip trūksta šviesos ir saulės.

Žibintų šviesa simbolizuoja vidinę žmogaus ugnį, kuria jis gali pasidalyti su kitais.

SEMINARAS „Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymas per žaidimą. „Kimochis“ programos integravimas į kasdienę ugdomąją veiklą“.

2016 m. balandžio 19 dieną Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Dobiliukas“ vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymas per žaidimą. „Kimochis“ programos integravimas į kasdienę ugdomąją veiklą“, skirtas Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo pedagogams. Šį seminarą organizavo įstaigos pedagogė Justina Valančienė.

Konferencija

Žemaitijos zonos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo konferencija

SOCIALINĖS KOMPETENCIJOS SVARBA VAIKUI BEI PLĖTOJIMO GALIMYBĖS

Kūrybinės dirbtuvės "Rankų darbo lėlės"

 

Žmogus ateina iš vaikystės, o lėlę pasikviečia iš savo sapnų, bei svajų pasaulio.

Kuriant lėlę, svarbiausia yra pajusti jos charakterį, kai šį prisijaukiname, jis apsigyvena lėlėje

Fotografijų paroda "Emocijos"


Bendras „Skruzdėliukų“ grupės auklėtojų, vaikų ir tėvelių projektas


„Emocijos“

Paroda "Ruduo paveiksluose"


„Nei pavasario, nei vasaros grožis neprilygsta tam, ką mačiau rudens veide“.

                                                                                                                                   (John Donne)

Seminaras „Vaikų kūrybiškumo ugdymo aspektai ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje“

2015 m. balandžio mėn. 22-24 dienomis Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Dobiliukas“ buvo organizuojamas seminaras „Vaikų kūrybiškumo ugdymo aspektai ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje“, skirtas Klaipėdos miesto ir apskrities pedagogams, norintiems tobulinti profesines kompetencijas vaikų kūrybiškumo ugdymo kokybės užtikrinimo ir gerinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje klausimais.

Emocinio intelekto ugdymo programa „Kimochis“         Kartais jausmai būna tokie painūs... Vaikai vieną minutę gali juoktis ir krykštauti, o kitą  – pykti ir rėkti ant viso pasaulio. Tėvai dažnai nesupranta, ko jų vaikas staiga supyko, o ir patys mažieji nemoka įvardinti priežasties, ar emocijos, kurią jie dabar jaučia. Kimočis padės juose susigaudyti!
Origami lankstinių paroda "Pavasario žiedeliai"

Atrodytų origami toks trapus, popierinis, laikinas… Tačiau ir čia kūrybingi žmonės ką nors sugalvoja. Kaip visada – svarbiausia idėja, o turint truputį kompozicijos pagrindų ir kantrybės galima sukurti nerealius sprendimus.

"Bitučių" grupės pirštukinių lėlyčių paroda


„Pirštukinės  lėlytės

"Nuoseklaus emocinio ir socialinio ugdymo ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje galimybės"

2014 m. lapkričio mėn. 24-26 dienomis į lopšelį-darželį „Dobiliukas“ buvo pakviesti Klaipėdos miesto ir apskrities pedagogai, norintys tobulinti profesines kompetencijas vaikų emocinio ir socialinio ugdymo kokybės užtikrinimo ir gerinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje klausimais.  Įstaigoje vyko seminaras „Nuoseklaus emocinio ir socialinio ugdymo ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje galimybės“, kurio metu lopšelio-darželio „Dobiliukas“ pedagogai dalinosi teorinėmis žiniomis ir praktine patirtimi apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų nuoseklaus emocinio ir socialinio ugdymo galimybes, ugdytojų bendradarbiavimo plėtojimą tobulinant emocinio ir socialinio ugdymo kokybę, novacijų diegimą ugdymo kokybės gerinimo procese.

Kūrybinis projektas „Kūrybiška mokykla“
Lapkričio 21 dienos vakarą Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Dobiliukas“ šurmuliavo kūrybinis projektas „Kūrybiška mokykla“ su kūrybine programa ,,Būti savimi“. Atvykę svečiai iš Klaipėdos pedagogų švietimo centro, vaikų tėveliai, pedagogai iš kitų ikimokyklinių ugdymo įstaigų džiaugėsi „dobiliukiečių“ kūrybiškumu. Jaukioje, žvakių liepsnelėmis ir susirinkusiųjų šypsenomis, „Dobiliuko“ moterų ansamblio (vadovaujamo muzikos vadovės Rimos Butienės) dainomis, pedagogių Virginijos Čeledinienės ir Laimos Prialgauskienės skaitomomis eilėmis sušildytoje salėje, svečiai su susižavėjimu ir nuostaba apžiūrėjo eksponuojamus rankdarbius.