Finansinių ataskaitų rinkiniai

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2023 M.________________________________________

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2022 M.
________________________________________

________________________________________________________
III- ketvirtis

IV- ketvirtis
_________________________________________________________

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2019 M.


FBA.2019/1
VR.2019/1
AIŠKINAMASIS RAŠTAS


FBA.2019/2
VR.2019/2
AIŠKINAMASIS RAŠTAS


FBA.,VR., 2019/3
AIŠKINAMASIS RAŠTAS


2019 METŲ IV KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
________________________________________________________

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2018 M.

__________________________________________________________


FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2017 M.2017/4
_________________________________________FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2015 M.

FBA.2015
VR.2015
FS.2015
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FBA.2015/2
VR.2015/2
FS.2015/2
AIŠKINAMASIS RAŠTAS


FBA. 2015/12/31
VR.2015/12/31
FS.2015/12/31
AIŠKINAMASIS RAŠTAS