DokumentaiKLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "DOBILIUKAS" 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "DOBILIUKAS" DIREKTORĖS ARMIDOS BALTRUŠAITIENĖS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "DOBILIUKAS" 2023-2025 METŲ STRATEGINIS PLANAS


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "DOBILIUKAS" SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKAKLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „DOBILIUKAS“ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAKLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "DOBILIUKAS" DIREKTORĖS ARMIDOS BALTRUŠAITIENĖS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAKLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "DOBILIUKAS" FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖSKLAIPĖDOS LOŠELIO-DARŽELIO "DOBILIUKAS" 2022-2024 METŲ STRATEGINIS PLANASKLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "DOBILIUKAS" 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAKLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "DOBILIUKAS" ARMIDOS BALTRUŠAITIENĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAKLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "DOBILIUKAS" 2021-2023 METŲ STRATEGINIS PLANAS


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "DOBILIUKAS" 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
1 PRIEDAS. ALGORITMAI KAIP ELGTIS COVID-19 METU

..............................


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "DOBILIUKAS" IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „DOBILIUKAS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA


KLAIPĖDOS LOŠELIO-DARŽELIO"DOBILIUKAS" DIREKTORĖS ARMIDOS BALTRUŠAITIENĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO"DOBILIUKAS" 2020-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „DOBILIUKAS“ DARBO TARYBOS SKYRIMO IR TVIRTINIMO TVARKA


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "DOBILIUKAS" DARBO TVARKOS TAISYKLĖS