Darbuotojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė  
Pareigybė Kvalifikacijos kategorija

Išsilavinimas 

(baigimo metai, įstaiga, specialybė pagal diplomą)    

 1. Armida Baltrušaitienė Direktorė  II vadybinė kategorija  1996 m. KU vaikų auklėtojas bei pradžios mokyklos mokytojas;
2006 m. KU TSI švietimo vadybos magistras 
 2. Vida Jonušauskienė 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui   II vadybinė kategorija

1978 m. ŠPI-KF auklėtojas metodininkas ikimokyklinių įstaigų

 3. Birutė Vitkauskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyr. auklėtojas 2003 m. KU mokytojas auklėtojas
 4. Lina Pluščiauskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Auklėtojas metodininkas 1996 m. KU vaikų auklėtojas bei pradžios mokyklos mokytojas
 5. Virginija Čeledinienė  Logopedė  Vyr. auklėtojas 1995 m. ŠPI specialusis pedagogas ir logopedas
 6. Rima Butienė   Meninio ugdymo mokytoja Mokytojas metodininkas 2007 m. KU muzikos mokytojas
7.

Justina ZulonienėAuklėtojaAuklėtojas2013 m. ŠU mokytojas, auklėtojas
 8. Vaida Giedrytė  Auklėtoja Auklėtojas metodininkas 1994 m. KU auklėtojas ikimokyklinių įstaigų
 9. Virginija Žilienė Auklėtoja Auklėtojas metodininkas 1978 m. ŠPI-KF auklėtojas metodininkas ikimokyklinių įstaigų
 10.  Elvyra Paleckienė  Auklėtoja Auklėtojas metodininkas 1974 m. Klaipėdos A.Venclovo ped. mokykla auklėtojas ikimokyklinių įstaigų
 11.  Irena Petreikienė   Auklėtoja Auklėtojas metodininkas

1980 m. Vilniaus ped. mokykla

auklėtojas ikimokyklinių įstaigų

 12.  Neringa Ruikienė Auklėtoja Auklėtojas 

2007 m. KU mokytoja  

2016 m. KU įgyta kompetencija  dirbti priešmokyklinio ugdymo pedagoge


 13.  Jolanta Ruikienė Auklėtoja Auklėtojas metodininkas

1990 m. ŠPI-KF auklėtojas metodininkas

ikimokyklinių įstaigų

 14. Tadas
Vitkauskas
Auklėtojas Auklėtojas 

2015 m. LSU sporto bakalauro kvalifikacinis laipsnis

ikimokyklinių įstaigų

 15.  Indra Kasiliauskienė  Auklėtoja Vyr. auklėtojas

2005 m. KU auklėtojas 

ikimokyklinių įstaigų

 16.  Dalė Kikilienė Auklėtoja Vyr. auklėtojas

1980 m. ŠPI-KF auklėtojas metodininkas

ikimokyklinių įstaigų

 17.  Sandra Jašauskienė  Auklėtoja Auklėtojas 2008 m. KU mokytojas
 18.  Aušra Žukauskienė

        Neformaliojo švietimo mokytoja (pedagogė)

Auklėtojas metodininkas

1986 m. ŠPI-KF auklėtojas metodininkas

ikimokyklinių įstaigų

 19.  Laima Prialgauskienė Auklėtoja Vyr. auklėtojas 1994 m. KU ikimokyklinio amžiaus pedagogas
 20.  Ingrida Petrylienė Auklėtoja Auklėtojas 2004 m. KU auklėtojas
 21.  Justina Valančienė Auklėtoja Auklėtojas metodininkas

2002 m. ŠU mokytojas

2007 m. KU socialinio darbo magistras

2014 m. KU įgyta kompetencija dirbti auklėtoja