Darbuotojai


 Klaipėdos lopšelio - darželio  „Dobiliukas“  pedagogų sąrašas  2023 – 2024 m.m.

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

1.

Armida Baltrušaitienė

Direktorė

II vadybinė kategorija

2.

Justina Valančienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas ekspertas

3.

Lina Pluščiauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas ekspertas

4.

Ingrida Gedminienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo Vyresnysis mokytojas

5.

Birutė Vitkauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

6.

Vitalija Maksvytienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

7.

Neringa Ruikienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

8.

Lina Linkienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo Vyresnysis mokytojas

9.

Sandra Jašauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

10.

Virginija Žilienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

11.

Justina Zulonienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo Vyresnysis mokytojas

12.

Jovita Čėsnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

13.

Jolanta Štarienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

14.

Ingrida Petrylienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

15.

Gabrielė Martinkutė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

16.

Milda Juškienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

17.

Ieva Paulauskaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

18.

Laima Prialgauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo Vyresnysis mokytojas

19.

Jolanta Ruikienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

20.

Irena Petreikienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

21.

Audronė Dapkevičiūtė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

22.

Aušra Žukauskienė

Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

23.

Rima Butienė

Meninio ugdymo mokytoja

Muzikos mokytojas metodininkas

24.

Mantvydas Ramonas

Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas

Neformaliojo švietimo mokytojas (pedagogas)

25.

Simona Vismantienė

Logopedė

Logopedas