Darbuotojai

Klaipėdos lopšelio - darželio  „Dobiliukas“  pedagogų sąrašas  2018 – 2019 m.m.


 

Eil.

Nr.

 

Vardas,

Pavardė

 

 

Pareigybė

 

Kvalifikacinė kategorija

 

Išsilavinimas

1.

Armida Baltrušaitienė

Direktorė 

II vadybinė kategorija 

 KU vaikų auklėtojas bei pradžios mokyklos mokytojas; 
 KU TSI švietimo vadybos magistras 


2.

Justina Valančienė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
ekspertas

 ŠU mokytojas

KU socialinio darbo magistras

KU įgyta kompetencija dirbti auklėtoja


3.

Birutė Vitkauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

metodininkas

 

KU mokytojas auklėtojas

4.

Lina Pluščiauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

metodininkas

 

 KU vaikų auklėtojas bei pradžios mokyklos mokytojas

5.

Jolanta Ruikienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

ŠPI-KF auklėtojas metodininkas

ikimokyklinių įstaigų

6.

Vitalija Survilaitė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja


Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

 KU pradinių klasių mokytojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas

 

7.

Vaida Giedrytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

 KU auklėtojas ikimokyklinių įstaigų

8.

Virginija Žilienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

 ŠPI-KF auklėtojas metodininkas ikimokyklinių įstaigų

9.

Irena Petreikienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

 

Vilniaus ped. mokykla

auklėtojas ikimokyklinių įstaigų

 

10.

Dalė Kikilienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

 

Ikimokyklinio

ugdymo vyresnysis mokytojas

 ŠPI-KF auklėtojas metodininkas

ikimokyklinių įstaigų

 

11.

Laima Prialgauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

 

Ikimokyklinio

ugdymo vyresnysis mokytojas

 KU ikimokyklinio amžiaus pedagogas

12.

Indra Kasiliauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

 

Ikimokyklinio

ugdymo vyresnysis mokytojas

 KU auklėtojas 

ikimokyklinių įstaigų

 

13.

Ingrida Petrylienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

 

Ikimokyklinio

ugdymo mokytojas 

metodininkas

 KU auklėtojas

14.

Sandra Jašauskienė

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

 

Ikimokyklinio

ugdymo vyresnysis mokytojas

 KU vaikystės pedagogika, mokytojas

15.


Neringa Ruikienė

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 


Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

 


 KU mokytojas  

KU įgyta kompetencija  dirbti priešmokyklinio ugdymo pedagogu

 

16.

Greta Grigiškienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

 

 KVK ikimokyklinio ugdymo pedagogas.

 Klaipėdos universitetas

Edukologijos bakalauras

 

17.

Lina Linkienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

 

KU Vaikystės pedagogika

18.

Virginija Čeledinienė

Logopedė 

Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas

 

ŠPI specialusis pedagogas ir logopedas

19.

Rima Butienė

Meninio ugdymo mokytoja

Muzikos mokytojas metodininkas

 

 KU muzikos mokytojas

20.

Aušra Žukauskienė

Neformaliojo švietimo mokytoja 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

metodininkas

 

 ŠPI-KF auklėtojas metodininkas

ikimokyklinių įstaigų

 

21.

Mantvydas Ramonas

Neformaliojo švietimo mokytojas 

Neformaliojo švietimo mokytojas (pedagogas)


 KVK sporto ir kultūros renginių vadyba