Darbo užmokestis

Klaipėdos lopšelis-darželis "Dobiliukas", 190428083

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 

2020 m. sausio 8 d.

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2019 m. 4 ketvirtis

2018 m.

1

Auklėtojo padėjėjas

13,25

580,58

413,63

2

Darbininkas

1,25

738,21

548,97

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,00

1798,45

956,50

4

Direktoriaus pavaduotojas ūkio klausimams

1,00

1213,83

793,95

5

Direktorius

1,00

2301,04

1325,03

6

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

13,00

1036,97

685,91

7

Kiemsargis

0,75

617,45

144,33

8

Logopedas

1,00

1143,79

688,71

9

Meninio ugdymo mokytojas

1,00

1138,13

817,09

10

Neformaliojo švietimo mokytoja

1,40

1051,55

553,96

11

Pagalbinis darbininkas

0,50

922,43

241,22

12

Patalynės prižiūrėtojas

0,50

621,94

428,77

13

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

2,00

1037,94

859,72

14

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas, auklėtoja

2,00

1465,17

1085,51

15

Sandėlininkas

1,00

841,53

530,47

16

Sekretorius

1,00

1162,19

792,29

17

Specialistas

1,00

1564,71

905,12

18

Valytojas

0,75

643,22

0,00

19

Virėjas

3,00

820,79

519,01