Darbo užmokestis


Klaipėdos lopšelis-darželis "Dobiliukas", 190428083

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 

2018 m. spalio 16 d.

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2018 m. 3 ketvirtis

2017 m.

1

Auklėtojo padėjėjas

12,00

440,16

393,49

2

Darbininkas

1,75

459,40

445,38

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,00

492,24

904,85

4

Direktoriaus pavduotojas

1,00

865,15

659,99

5

Direktorius

1,00

1275,09

1291,13

6

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

13,50

576,79

624,71

7

Kiemsargis

1,00

678,82

405,73

8

Logopedas

1,00

701,46

670,85

9

Meninio ugdymo mokytojas

1,00

759,74

806,43

10

Neformaliojo švietimo mokytojas

1,00

769,86

785,11

11

Pagalbinis darbininkas

0,25

693,08

483,23

12

Patalynės prižiūrėtojas

0,50

398,09

377,77

13

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas, Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

2,00

840,05

388,44

14

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

2,00

1043,50

914,65

15

Sandėlininkas

1,00

487,92

481,31

16

Raštinės administratorius

1,00

846,95

495,15

17

Specialistas

1,00

861,24

359,01

18

Valytojas

1,75

431,66

198,00

19

Viešųjų darbų darbininkas

1,00

407,93

0,00

20

Virėjas

3,00

498,81

500,21