Darbo užmokestis

Klaipėdos lopšelis-darželis "Dobiliukas", 190428083

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 

2021 m. spalio 18 d.

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2021 m. 3 ketvirtis

2020 m.

1

Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas

13,00

854,66

672,18

2

Darbininkas

2,75

642,00

382,58

3

Darbininkas (elektrikas)

0,25

876,16

0,00

4

Direktoriaus pavaduotojas

1,00

1312,75

1240,80

5

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,00

2235,62

1881,03

6

Direktorius

1,00

2414,99

2211,56

7

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

19,05

1355,31

889,51

8

Kiemsargis

0,75

642,00

0,00

9

Logopedas

1,00

1236,05

1163,58

10

Meninio ugdymo mokytojas

1,00

1555,83

1303,65

11

Mokytojo padėjėjas

1,00

893,86

396,88

12

Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas

1,70

1439,74

1116,93

13

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,70

1456,68

1539,00

14

Raštinės administratorius

1,00

1243,12

1145,47

15

Sandėlininkas

1,00

1062,00

935,73

16

Specialistas

1,00

1674,72

1471,43

17

Valytojas

1,50

642,00

0,00

18

Virėjas

3,00

955,80

872,83