Darbo užmokestis

Klaipėdos lopšelis-darželis "Dobiliukas", 190428083

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 

2023 m. balandžio 17 d.

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2023 m. 1 ketvirtis

2022 m.

1

Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas

11,25

1161,74

1008,48

2

Darbininkas

2,25

840,00

742,17

3

Darbininkas (elektrikas)

0,25

1104,84

995,51

4

Direktoriaus pavaduotojas

1,00

2046,00

1616,93

5

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,00

3189,25

2706,71

6

Direktorius

1,00

3752,36

2991,31

7

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

14,12

1762,26

1531,54

8

Kiemsargis

0,75

840,00

730,00

9

Logopedas

1,00

1843,26

1645,29

10

Meninio ugdymo mokytojas

1,00

1938,12

1735,19

11

Mokytojo padėjėjas

2,50

989,77

949,75

12

Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas

1,70

1776,63

1572,26

13

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,28

1923,56

1659,80

14

Raštinės administratorius

1,00

1599,29

1441,29

15

Sandėlininkas

1,00

1329,90

1197,44

16

Specialistas

1,00

1692,45

1730,36

17

Valytojas

0,75

840,00

775,78

18

Virėjas

3,00

1259,23

1216,95