Darbo užmokestis

Klaipėdos lopšelis-darželis "Dobiliukas", 190428083

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 

2022 m. spalio 13 d.

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2022 m. 3 ketvirtis

2021 m.

1

Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas

12,50

992,89

847,62

2

Darbininkas

2,25

762,44

643,43

3

Darbininkas (elektrikas)

0,25

995,51

876,16

4

Direktoriaus pavaduotojas

1,00

1587,13

1381,83

5

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,00

2665,04

2291,45

6

Direktorius

1,00

3011,38

2474,45

7

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

12,80

1591,53

1360,35

8

Kiemsargis

0,75

730,00

642,00

9

Logopedas

1,00

1645,29

1247,85

10

Meninio ugdymo mokytojas

1,00

1735,19

1555,83

11

Mokytojo padėjėjas

2,00

1078,68

1049,52

12

Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas

1,95

1765,65

1605,41

13

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,40

1638,37

1384,70

14

Raštinės administratorius

1,00

1407,39

1169,37

15

Sandėlininkas

1,00

1175,05

1039,00

16

Specialistas

1,00

1506,83

1609,96

17

Valytojas

0,75

769,82

659,83

18

Virėjas

3,00

1194,60

960,29