Darbo užmokestis


Klaipėdos lopšelis-darželis "Dobiliukas", 190428083

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 

2017 m. liepos 13 d.

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2017 m. 2 ketvirtis

2016 m.

1

Auklėtojas

14,00

704,39

627,44

2

Auklėtojo padėjėjas

11,00

386,27

315,28

3

Darbininkas

2,00

393,36

397,93

4

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,00

906,86

965,51

5

Direktoriaus pavduotojas ūkio klausimams

1,00

575,70

476,96

6

Direktorius

1,00

1235,71

1133,13

7

Kiemsargis

1,00

382,44

380,82

8

Logopedas

1,00

642,06

642,32

9

Meninio ugdymo mokytojas

1,00

774,74

754,59

10

Neformaliojo švietimo pedagogė

1,00

743,28

690,85

11

Pagalbinis darbininkas

0,25

383,26

468,77

12

Patalynės prižiūrėtojas

0,50

380,00

369,89

13

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

2,00

817,06

779,46

14

Sandėlininkas

0,50

391,30

0,00

15

Sekretorius

1,00

452,21

409,77

16

Specialistas

1,00

559,78

557,17

17

Valytojas

0,75

416,59

393,74

18

Viešųjų darbų darbininkas

1,00

388,60

0,00

19

Virėjas

3,00

449,82

395,76