Darbo užmokestis


Klaipėdos lopšelis-darželis "Dobiliukas", 190428083

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 

2018 m. liepos 16 d.

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2018 m. 2 ketvirtis

2017 m.

1

Auklėtojas

15,00

700,91

619,03

2

Auklėtojo padėjėjas

12,00

439,53

393,49

3

Darbininkas

2,75

430,62

283,43

4

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,00

908,58

957,86

5

Direktoriaus pavduotojas ūkio klausimams

1,00

725,28

659,99

6

Direktorius

1,00

1249,37

1291,13

7

Kiemsargis

1,00

398,10

405,73

8

Logopedas

1,00

648,80

670,85

9

Meninio ugdymo mokytojas

1,00

803,80

806,43

10

Neformaliojo švietimo pedagogė

1,00

766,37

785,11

11

Pagalbinis darbininkas

0,25

398,09

483,23

12

Patalynės prižiūrėtojas

0,50

398,10

377,77

13

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1,00

813,81

776,88

14

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, auklėtoja

2,00

1029,57

914,65

15

Sandėlininkas

1,00

521,09

481,31

16

Sekretorius

1,00

778,44

495,15

17

Specialistas

1,00

856,50

359,01

18

Valytojas

0,75

585,20

462,00

19

Viešųjų darbų darbininkas

2,00

409,64

0,00

20

Virėjas

3,00

528,41

500,21