Atlyginimas už paslaugas


SPRENDIMAS

DĖL ATLYGINIMO už maitinimo paslaugą KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO ir JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO

__________________________________________

atlyginimo už maitinimo paslaugą klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

________________________________________

atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, REGOS UGDYMO CENTRO Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, darbuotojams, DIRBANTIEMS ĮSTAIGOJE

___________________________________________

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PERSKAIČIAVIMO METODIKA

________________________________________


atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas

 Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikams:

Eil.

Nr.

Grupės

Atlyginimo dydis (Eur)

už maisto produktus (vienos dienos kaina)*

abonentinis mokestis (vieno mėnesio kaina)

1. Lopšelio grupės:

1.1.

10,5 arba 12 val.

2,40

22,00

1.2.

24 val.

2,70

22,00

2. Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės:

2.1.

10,5 arba 12 val.

2,70

22,00

2.2.

24 val.

3,00

22,00

3. Priešmokyklinio ugdymo grupės, kai mokiniams yra skiriami nemokami pietūs:

3.1.

10,5 arba 12 val.

1,50 (1,49)

12,00

3.2.

24 val.

1,65

12,00

*Taikomas 0,10 Eur didesnis mokestis už maisto produktus vaikams, jeigu maistas jiems gaminamas pagal atskirą valgiaraštį

_________________________